Wij zijn NHN

De medewerkers van NHN werken elke dag voor de regio waar we trots op zijn!

esther
zijl

Directeur / Bestuurder

Persoon op de foto - Cees Brinkman

Cees
Brinkman

Teamleider
Vestigingsklimaat

Persoon op de foto - Danies Banis

Daniel
Banis

Teamleider
MKB Strategie & Acquisitie

Persoon op de foto - Waronne Sint

Waronne
Sint

Teamleider
Marketing

marc
lammens

Projectleider /
Business Developer

Persoon op de foto - Abdellah-Ezzerari

Abdellah
Ezzerari

Project Manager LSH/ Programmamanager GO!NH

Robin
van Beijnum

Acquisiteur bedrijven

steven
koper

Programmadirecteur Tech@Connect / Business Developer TerraTechnica
Persoon op de foto - Walter van Geel

Walter
van geel

Projectleider
Arbeidsmarkt & Opleidingen

Persoon op de foto - Géke McNab

Geke
McNab

Projectleider
Toerisme & Recreatie

Marlies
van dijk

Projectleider
Duurzame Energie en Agrifood

Vignet

Sjors
van den berg

Bestuurssecretaris Regionale Samenwerking NHN en Projectleider Energy & Health Campus

Persoon op de foto - vrouw van NHN

Edith
Helsdingen

Projectmedewerker MKB strategie & Innovatie
Persoon op de foto - vrouw op het strand

Daniëlle
Beers

Projectmedewerker Vestigingsklimaat

Lacina
Thirij

Projectmedewerker Vestigingsklimaat

Vignet

Bas
Brouwer

Projectmedewerker
Acquisitie

Persoon op de foto - Marieke Endert

Marieke
Endert

Communicatie Adviseur

Eva Aranka
Tol

Content Marketeer

Alyssa
blok

Content Marketeer

Rob
Beemster

Communicatie Adviseur

Persoon op de foto - man

Jeroen
Kor

Commercieel Manager Holland Boven Amsterdam

Persoon op de foto - Marlies Groot

Marlies
Groot

Projectleider bestemmingsmanagement Visit Wadden

Vignet

Jos
Willemse

Holland boven Amsterdam

Persoon op de foto - Linda Bak

Linda
bak

Content Marketeer
Holland boven Amsterdam

Persoon op de foto - vrouw van NHN

Ellen
van der Wereld

Content Marketeer &
Sales Support
Holland boven Amsterdam

Persoon op de foto - Melanie

Melanie
Bierdrager

Marketing Medewerker
Holland boven Amsterdam

Persoon op de foto - Judith Lamers

Judith
Lamers

Financieel Medewerker

Persoon op de foto - Caroline van Dijk

Caroline
van Dijk

Projectleider Bestuurszaken / HR-adviseur

mijke
wieten

Management Assistent

Externe projectleiders op projectbasis

Persoon op de foto - Dave Vlaming

Dave
Vlaming

Gebiedscoördinator Alton

Persoon op de foto - John Spee

John
Spee

Projectleider METIP en MDI

Persoon op de foto - man

Frank
Brandsen

Projectleider Energie

Nico
Meester

Projectcoördinator Duurzaam beheer en verduurzaming bedrijventerreinen

Persoon op de foto - Ilia

Ilia
Neudecker

Coördinator LEADER Kop van Noord-Holland

Aldert
zwemmer

Projectleider / Bedrijfsadviseur bij NHN en IDEA

Paul verbruggen

Projectleider METIP

Pim Sybesma

Projectleider Vitale Verblijfsrecreatie

Wander Groot

Projectleider Vitale Verblijfsrecreatie