Wij zijn NHN

De medewerkers van NHN werken elke dag voor de regio waar we trots op zijn!

esther
zijl

Directeur | Bestuurder

Persoon op de foto - Danies Banis

Daniel
Banis

Manager MKB Strategie en Acquisitie

Vignet

serge
ferraro

Manager
Vestigingsklimaat en Verduurzaming
Sjors van den berg

Sjors
van den berg

Bestuurssecretaris 
Regionale Samenwerking NHN | Projectleider Energy & Health Campus

marc
lammens

Projectleider |
Business Developer

Persoon op de foto - Abdellah-Ezzerari

Abdellah
Ezzerari

Programmamanager GO!-NH | Project Manager LSH

Robin
van Beijnum

Acquisiteur bedrijven

Jeanine
de Kleijn

Projectleider
Arbeidsmarkt en Onderwijs

Marlies

Marlies
van dijk

Projectleider
Duurzame Energie en Agrifood

Chris
Wever

Projectleider
IDEA, METIP en
Circulaire Economie

Vignet

Robin
Bäcker

Projectleider
Duurzame
bedrijventerreinen en Energietransitie

Gregor
van den Oetelaar

Projectleider
TechValley en
Groeifondsen

Vignet

Mark
Helderman

Projectleider
Toerisme & Recreatie
Persoon op de foto - vrouw van NHN

Edith
Helsdingen

Projectmedewerker
MKB strategie & Innovatie

Bas
Brouwer

Projectmedewerker
Acquisitie

Lacina
Thirij

Projectmedewerker Vestigingsklimaat

Persoon op de foto - Marieke Endert

Marieke
Endert

Communicatie Adviseur

Eva Aranka
Tol

Content Marketeer

Alyssa
blok

Content Marketeer

Rob
Beemster

Communicatie Adviseur

Persoon op de foto - man

Jeroen
Kor

Commercieel Manager
Holland Boven Amsterdam

Persoon op de foto - Marlies Groot

Marlies
Groot

Projectleider
Bestemmingsmanagement
Visit Wadden

Persoon op de foto - vrouw van NHN

Ellen
van der Wereld

Content Marketeer en
Sales Support
Holland boven Amsterdam

Vignet

Carolien Brouwer

Programmadirecteur Tech@connect

Persoon op de foto - Caroline van Dijk

Caroline
van Dijk

Projectleider Bestuurszaken | HR-adviseur

mijke
wieten

Management Assistent

Carola
Verstegen

Management Assistent

Persoon op de foto - Judith Lamers

Judith
Lamers

Financieel Medewerker

Persoon op de foto - vrouw op het strand

Daniëlle
Beers

FA | Bestuurszaken-HR |
Projectmedewerker T&R

Rob
Koning

Controller

Externe projectleiders op projectbasis

Persoon op de foto - Dave Vlaming

Dave
Vlaming

Gebiedscoördinator Alton

DEMI
LOET-LOETOER

Projectcoördinator Duurzaam beheer en verduurzaming bedrijventerreinen

Persoon op de foto - man

Frank
Brandsen

Projectleider Energie

Persoon op de foto - Ilia

Ilia
Neudecker

Coördinator LEADER Kop van Noord-Holland

Paul
Verbruggen

Projectleider
METIP

Wander
Groot

Projectleider Vitale Verblijfsrecreatie

Vignet

Merlijn
Pietersma

Projectleider Vitale Verblijfsrecreatie