Regiomarketing

Nuchterheid is een vaak genoemde, en geroemde, eigenschap van de bewoners van Noord-Holland Noord. De keerzijde is dat regio vaak bescheiden is over de eigen kwaliteiten. Lees hieronder meer over wat regiomarketing voor de regio kan betekenen.

Holland boven Amsterdam

Noord-Holland Noord heeft veel te bieden, voor Nederland, voor Europa en zelfs mondiaal. Denk maar eens aan de zaadveredeling in Seed Valley, ongeëvenaard in de wereld. Of het gerenommeerde ECN in Petten, een van topcentra voor nieuwe energie-ontwikkeling. NHN brengt die kant van Noord-Holland Noord voor het voetlicht, met al zijn mogelijkheden om te wonen, te werken en te recreëren. Een regio met een karakteristiek, sterk en innovatief bedrijfsleven. En een jonge, hoogopgeleide bevolking, en dat alles op een steenworp afstand van Amsterdam en Schiphol.

NHN voert al enkele jaren de campagne ‘Holland boven Amsterdam’ die de trots van de regio uitdraagt. In tal van uitingen komt het Holland boven Amsterdam-beeldmerk naar voren. ‘Noord-Holland Noord’ ontpopt zich zo tot een sterk merk, dat eenheid en zelfbewustzijn uitstraalt. Regiobranding is een kwestie van lange adem en NHN zet de herkenbare campagne in de komende jaren voort.

Alles over het merk © Holland boven Amsterdam vindt u op: www.regiohollandbovenamsterdam.nl

Regiomarketing Noord Holland - Holland boven Amsterdam

Acquisitie als onderdeel van de regiomarketing Noord-Holland

Acquisitie maakt ook deel uit van de regiomarketing en richt zich op het aantrekken van nieuwe vestigingen van nationale en multinationale bedrijven in Noord-Holland Noord.

Ook hier geldt dat lange adem vereist is: een bedrijf vestigt zich niet zomaar in een regio. In 2016 vergroot het Ontwikkelingsbedrijf zijn inspanningen om buiten de landsgrenzen de mogelijkheden van Noord-Holland Noord te presenteren. Dat gebeurt onder meer op missies en internationale conferenties, zowel in de eigen regio als in het buitenland.

Lees verder

NHN
Nieuws

Havenmonitor 2020 beschikbaar

De Helderse haven blijkt van groot belang voor regionale economie en werkgelegenheid.
EconomieMaritiemArbeidsmarkt
NHN
Nieuws

Den Helder een ideaal startpunt voor grootschalige waterstofproductie

Rapport ‘Poort naar een CO2-vrije waterstofeconomie’ positief over al aanwezige waterstoffaciliteiten
WaterstofGroene energie
NHN

Coronavirus: informatie voor ondernemers

Het coronavirus houdt Nederland – en de wereld – stevig in haar greep. Nationaal en internationaal zijn verregaande maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Steeds meer bedrijven in Noord-Holland Noord voelen de economische en maatschappelijke gevolgen van het virus en met name de beperkingen die (regionaal) van kracht zijn.
Coronavirus
NHN

NHNEXT

De continuïteit van een bedrijf, vereniging of stichting hangt meer dan ooit af van het adaptief vermogen van de organisatie. NHNEXT verleend toegang tot relevante, actuele en inspirerende informatie die daarbij cruciaal is.