Over NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN is de aanjager van de regionale economie in Noord-Holland Noord. Als uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland zijn wij het vaste aanspreek- én verbindingspunt voor alle zaken die met de ontwikkeling van de regio te maken hebben.

Samen bouwen aan vooruitgang

We weten wat in de regio speelt, kennen de uitdagingen en omarmen ambities. Dagelijks zet Ontwikkelingsbedrijf NHN zich in voor het versterken van de regio en haar ondernemersklimaat en vestigingsklimaat. We brengen investeerders, overheden, ondernemers en onderzoekers samen om de economie en werkgelegenheid te stimuleren. Zodat we sámen kunnen bouwen aan vooruitgang. We handelen vanuit drie ‘kernactiviteiten’.

• Acquisitie en MKB ondersteuning
We ondersteunen ondernemers die zich vestigen, verplaatsen of uitbreiden in de regio bij tal van zaken. We fungeren als hét centrale loket in de regio voor élke ondernemer die bijdraagt aan regionale vooruitgang..

• Marketing
Communiceren met één helder verhaal is cruciaal. Samen met onze aandeelhouders en stakeholders zetten we daarom stevig in op regiomarketing.

• Vestigingsklimaat
Een goed vestigingsklimaat is een gezonde basis voor economische groei. Ontwikkelingsbedrijf NHN draagt hieraan bij door in te zetten op gebiedsontwikkeling, herstructurering en innovatie.

Coronavirus: informatie voor ondernemers

Het coronavirus houdt Nederland – en de wereld – stevig in haar greep. Nationaal en internationaal zijn verregaande maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Steeds meer bedrijven in Noord-Holland Noord voelen de economische en maatschappelijke gevolgen van het virus en met name de beperkingen die (regionaal) van kracht zijn.

NHNEXT

De continuïteit van een bedrijf, vereniging of stichting hangt meer dan ooit af van het adaptief vermogen van de organisatie. NHNEXT verleend toegang tot relevante, actuele en inspirerende informatie die daarbij cruciaal is.

Regiomarketing

Nuchterheid is een vaak genoemde, en geroemde, eigenschap van de bewoners van Noord-Holland Noord. De keerzijde is dat regio vaak bescheiden is over de eigen kwaliteiten.

Wij zijn NHN

De medewerkers van NHN werken elke dag voor de regio waar we trots op zijn!

Focus op sterke sectoren

Bedrijven, organisaties en instellingen uit Noord-Holland Noord zijn samengebracht in drie focussectoren: agri & food, energie en toerisme. Hoe kan Noord-Holland Noord zich onderscheiden en hoe kan de regio een toegevoegde waarde bieden bij nationale en internationale opgaven? Om de potentie van de regio nóg beter te benutten, scherpen wij de clusteraanpak verder aan. Daarom focust Ontwikkelingsbedrijf NHN zich op het aantrekken van bedrijvigheid in deze sectoren en in het bijzonder op de verbindingen tussen deze ondernemers, onderzoekers en ontwikkelingen.

Agri & Food

De verstuin van Nederland – én Europa. Noord-Holland Noord voedt de wereld. Duurzaam, verantwoord telen, zaaien en oogsten met behulp van innovatieve land- en tuinbouw.

Energie

Noord-Holland Noord leeft van en voor energie. Wij zetten ruime kennis en de sterke infrastructuur in bij de transitie naar duurzame energie, zoals (offshore) windenergie en biomassavergassing.

Toerisme

Jaarlijks zijn er ruim 7 miljoen toeristische overnachtingen in Noord-Holland Noord. Dankzij ons unieke Hollandse landschap positioneren we ons voor toeristen als ‘Holland boven Amsterdam’.

Holland boven Amsterdam

‘Holland boven Amsterdam’, het beste wat Holland te bieden heeft. Wij delen ons stukje van de wereld graag met jou.

Innoveren

NHN stimuleert de ontwikkeling van bedrijf en product. Hoe? Door samenwerking. Wij ondersteunen ondernemers met innovatieve projecten door de krachten te bundelen. Een enorm netwerk van partners uit overheid, onderwijs, kennisinstellingen en betrokken ondernemers staan tot jouw beschikking. Succesvolle marktintroducties, nieuwe bedrijven, innovatieve allianties en verbeterde werkgelegenheid in Noord-Holland Noord – dáár krijgen wij energie van.

Vestigen

Noord-Holland Noord biedt volop kansen voor ondernemers – in élke fase van jouw bedrijf. Wil jij ondernemen in één van de meest innovatieve regio’s van Nederland? Wij helpen je bij het vinden van de vestigingslocatie die past bij jouw activiteiten, ambities en zakelijke doelstellingen. Zodat jij kunt blijven groeien. Ontdek de verschillende kennisclusters voor data, agri & food, energie en de maritieme sector en maak werk van jouw ambities.

Investeren

Ben je op zoek naar kapitaal voor jouw groeiambities? Of je nu jouw bedrijf wilt uitbreiden, een prachtig product ontwikkelt of de kansrijke vestigingslocatie voor nu én de toekomst op het oog hebt – wij ondersteunen je bij het vinden van financiering en subsidies voor de groei van jouw bedrijf en product. Krijg toegang tot een uitgebreid netwerk van betrokken financiers en investeerders en maak jouw droom waar.

Actueel

Energie
Event

Online kenniscafé Blue Hart Energy

Op dinsdag 24 november organiseert TerraTechnica in samenwerking met IDEA een online kenniscafé over Blue Heart Energy.
Energietransitie
Innoveren
Event

Text mining

Bij het derde webinar van Data Science Alkmaar op donderdagmiddag 26 november a.s. staat text mining centraal.
Data scienceWebinar
Energie
Event

Waterstof: hoe en wat?

New Energy Coalition organiseert een webinar! Alles dat je moet weten om waterstofberichtgeving te begrijpen wordt hierin uitgelegd.
WaterstofEnergietransitie
NHN
Nieuws

Havenmonitor 2020 beschikbaar

De Helderse haven blijkt van groot belang voor regionale economie en werkgelegenheid.
EconomieMaritiemArbeidsmarkt
Innoveren
Nieuws

Maritieme waterstofdrone TU Delft

De maritieme waterstofdrone van de TU Delft in samenwerking met Koninklijke Marine en Kustwacht Nederland vliegt langer én groener.
DroneMaritiem
Energie
Nieuws

EZK Energy Award

Onderscheidt jouw organisatie zich positief van anderen op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en/of het gebruik van hernieuwbare warmte? Meldt je dan nu aan voor de EZK Energy Award Bedrijven 2020.
Energietransitieduurzaamheid