Over NHN

Ontwikkelingsbedrijf NHN is de uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland. We zijn de  aanjager van de regionale economie in Noord-Holland Noord.

Ontwikkelingsbedrijf NHN is voor ondernemers een vast aanspreekpunt voor alle zaken die met ontwikkeling van de regio te maken hebben. We weten wat er speelt en brengen ondernemers, onderzoekers, investeerders en overheden samen. Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft daarbij drie ‘kernactiviteiten’: We helpen ondernemers bij hun investeringen in de regio, we trekken nieuwe bedrijven aan door in te zetten op marketing en acquisitie en we dragen bij aan een verdere verbetering van het vestigingsklimaat.

NHN op
de kaart

Ontwikkelingsbedrijf NHN zet Noord-Holland Noord op de kaart. Ontdek waar en vooral hóe wij werken aan de toekomst!

Focus op sterke sectoren

Bedrijven, organisaties en instellingen uit Noord-Holland Noord zijn samengebracht in drie focussectoren: agri & food, energie en toerisme. Hoe kan Noord-Holland Noord zich onderscheiden en hoe kan de regio een toegevoegde waarde bieden bij nationale en internationale opgaven? Om de potentie van de regio nóg beter te benutten, scherpen wij de clusteraanpak verder aan. Daarom focust Ontwikkelingsbedrijf NHN zich op het aantrekken van bedrijvigheid in deze sectoren en in het bijzonder op de verbindingen tussen deze ondernemers, onderzoekers en ontwikkelingen.

Agri & Food

De verstuin van Nederland – én Europa. Noord-Holland Noord voedt de wereld. Duurzaam, verantwoord telen, zaaien en oogsten met behulp van innovatieve land- en tuinbouw.

Energie

Noord-Holland Noord leeft van en voor energie. Wij zetten ruime kennis en de sterke infrastructuur in bij de transitie naar duurzame energie, zoals (offshore) windenergie en biomassavergassing.

Toerisme

Jaarlijks zijn er ruim 7 miljoen toeristische overnachtingen in Noord-Holland Noord. Wij zetten dan ook stevig in op de verbetering en verduurzaming van de verblijfsrecreatiesector.

Holland boven Amsterdam

‘Holland boven Amsterdam’, het beste wat Holland te bieden heeft. Wij delen ons stukje van de wereld graag met jou.

Innoveren

Wij ondersteunen ondernemers met innovatieve projecten door de krachten te bundelen.

Noord-Holland Noord telt verschillende innovatieclusters waar kennisdeling en innovatie centraal staat. Door het versnellen van deze vaak langdurige processen boeken we resultaat en zijn we zichtbaar en voelbaar onderscheidend binnen sectoren als agri & food, energie, life science & health, toerisme & recreatie, en de offshore- en maritieme sector. Vanuit de regio werken we aan nationale, regionale en Europese projecten.

Vestigen

Noord-Holland Noord biedt volop kansen voor ondernemers – in élke fase van jouw bedrijf. Wil jij ondernemen in één van de meest innovatieve regio’s van Nederland? Wij helpen je bij het vinden van de vestigingslocatie die past bij jouw activiteiten, ambities en zakelijke doelstellingen. Zodat jij kunt blijven groeien. Ontdek de verschillende kennisclusters voor data, agri & food, energie en de maritieme sector en maak werk van jouw ambities.

Investeren

Ben je op zoek naar kapitaal voor jouw groeiambities? Of je nu jouw bedrijf wilt uitbreiden, een prachtig product ontwikkelt of de kansrijke vestigingslocatie voor nu én de toekomst op het oog hebt – wij ondersteunen je bij het vinden van financiering en subsidies voor de groei van jouw bedrijf en product. Krijg toegang tot een uitgebreid netwerk van betrokken financiers en investeerders en maak jouw droom waar.