Over NHN

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland.

NHN is in de regio een vast aanspreekpunt voor alle zaken die met ontwikkeling van de regio te maken hebben. We weten wat er speelt, en brengen ondernemers, onderzoekers, investeerders en overheden samen. NHN heeft daarbij drie ‘kernactiviteiten’: We helpen ondernemers bij hun investeringen in de regio, we trekken nieuwe bedrijven aan door in te zetten op marketing en acquisitie en we dragen bij aan een verdere verbetering van het vestigingsklimaat.

ondernemersloket_80-80

Diensten voor ondernemers

We ondersteunen ondernemers die zich vestigen, verplaatsen of uitbreiden in de regio bij tal van zaken. We fungeren als hét centrale punt in de regio voor ondernemers.

regiomarketing_80-80

Marketing & Acquisitie

Communiceren met één helder verhaal is cruciaal. Samen met onze aandeelhouders en stakeholders zetten we daarom stevig in op regiomarketing.

vestigingsklimaat_80-80

Vestigingsklimaat

Een goed vestigingsklimaat is nodig voor economische groei. NHN draagt hieraan bij door in te zetten op gebiedsontwikkeling, herstructurering en innovatie.

Focus op sterke sectoren

Bedrijven en partijen uit Noord-Holland Noord zijn bijeengebracht in vier ‘focussectoren’ – agri, energy, water (maritiem/offshore) en leisure.

 

Om de potentie van Noord-Holland Noord nog beter te kunnen benutten, scherpt NHN de clusteraanpak verder aan. NHN focust voor het aantrekken van bedrijvigheid daarom op agri-food, energie en water, en in het bijzonder de verbindingen daartussen. Die sluiten nauw aan bij de sterke internationale aandacht voor de zogenoemde ‘food-water-energy’-nexus.

agri_80-80

Agri & Food

Noord-Holland Noord is groot in Agri & Food, zowel nationaal als internationaal. Onze bloembollen, zaden en groenten gaan de hele wereld over.

water_80-80

Water

De regio heeft zich ontwikkeld tot dé servicelocatie in Nederland voor offshore-activiteiten op de Noordzee. Ruim 150 platforms worden bediend uit onze regio.

energie_80-80

Energie

De regio gebruikt haar kennis en infrastructuur bij de ontwikkelingen in de transitie naar duurzame energie, zoals (offshore) windenergie en biomassavergassing.

leisure_80-80

Leisure

Jaarlijks zijn er ruim 7 miljoen toeristische overnachtingen in Noord-Holland Noord. Dankzij ons unieke Hollandse landschap positioneren we ons als ‘Holland boven Amsterdam’.

Share This