Agrifood
Nieuws

Zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord doen gezamenlijk beroep op Haagse regiogelden

Aanvraag richt zich op investeringen in leren, wonen en werken.

Samen met vertegenwoordigers uit het onderwijs en bedrijfsleven hebben de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord een gezamenlijke aanvraag ingediend voor 40 miljoen euro uit een subsidiepot van het Rijk voor regionale steun. Bij toekenning van deze Regio Deal zal het vrijkomende bedrag door de deelnemers worden verdubbeld tot 80 miljoen euro. De financiële injectie is van belang voor het versterken van de regio. Uit onderzoeken blijkt dat Noord-Holland Noord onvoldoende is aangesloten op de rest van Nederland. 

Goede basisvoorzieningen

Het FD publiceerde deze week een artikel over de noodzaak van een gezamenlijke aanpak en de doelen die we met de subregio’s (West-Friesland, Kop van Noord-Holland en Alkmaar en omstreken) willen realiseren. De subsidiegelden worden geïnvesteerd in projecten die de kwaliteit van het leven, werken en wonen in de regio moeten verbeteren. Onder andere gaat het dan om investeringen in goed onderwijs die aansluit bij de beroepspraktijk, verbetering van het vestigingsklimaat voor (bestaande en nieuwe) bedrijven en het bieden van een aantrekkelijke woonomgeving met goede basisvoorzieningen.

Toekomstperspectief

Met dit gezamenlijke voorstel intensiveren de zeventien gemeenten hun lobby voor de belangen van de regio. Hierin richten de gemeenten zich ook op het verbeteren van de bereikbaarheid. In het recent verschenen rapport ‘Elke Regio Telt’ wordt vastgesteld dat het Kabinet onvoldoende oog heeft voor een aantal regio’s, waaronder de Kop van Noord-Holland.

Robert te Beest, wethouder in de gemeente Alkmaar, stelt vast dat jongeren in de regio Noord-Holland Noord toekomstperspectief missen en wegtrekken, waardoor de bevolking dreigt te krimpen. Door te investeren in kwaliteit van wonen en werken, willen de zeventien gemeenten dit voorkomen.

Bewegeing in gang gezet

Hoewel er in het verleden op verschillende terreinen al intensief werd samengewerkt in de noordelijke hoek van de provincie, was er regelmatig ook sprake van verdeeldheid. Te Beest ziet dat met de inzet voor een Regio Deal hierin verandering is gekomen. “De beweging die we met deze Regio Deal in gang zetten, is minstens zo interessant als de uitkomst. Als we de Regio Deal niet krijgen toegewezen – wat ik mij niet kan voorstellen – dan gaan we gewoon door met onze samenwerking. De vaart zit erin en we laten elkaar niet meer los.”

Gerelateerd