Foto: Erna Faust

Restwarmte omzetten in duurzame energie. RGS Development uit Broek op Langdijk heeft een module ontwikkeld waarbij dat mogelijk is en is de eerste ter wereld die dit product op de markt brengt. Tata Steel is een belangrijke afnemer, maar ook andere grote industriële bedrijven uit binnen- en buitenland zijn enthousiast.

RGS Development uit Broek op Langedijk introduceert ThermagyTM hitte panelen. Dit nieuwe duurzame energieconcept zet industriële restwarmte van productieprocessen in de staal, metaal- en glasindustrie (bijvoorbeeld boven een casting line of in een oven) om in elektriciteit en warm water of stoom. Daarmee bevordert RGS Development de energie-efficiëntie van deze industrieën en vermindert zij de uitstoot van hun broeikasgassen. Bij Tata Steel in IJmuiden en bij leden van de Nederlandse Glas Federatie (NGF) worden momenteel ThermagyTM Pilot-projecten uitgevoerd.

“Voor zover we nu kunnen zien, is RGS het eerste bedrijf dat daadwerkelijk een praktische en economisch rendabele oplossing biedt voor het opwekken van elektriciteit met behulp van restwarmte met hoge temperatuur”, aldus Hans van de Weijde, Program Manager of TATA Steel over hun ThermagyTM pilot.

ThermagyTM zet warmte om in elektriciteit zoals een zonnepaneel licht omzet

Bij een stralingsbron van 700-1200⁰C genereert een ThermagyTM warmtepaneel van 1m2 een hoeveelheid elektriciteit van 10-20 MWh per jaar . Dat is 50 keer meer dan een zonnepaneel met dezelfde afmetingen. Daarnaast zetten ThermagyTM warmte panelen het koelwater om in waardevolle proceswarmte (heet water of stoom).  Hiervoor gebruikt ThermagyTM Thermo Electric Generation (TEG) technologie. TEG- technologie is reeds lang bekend, maar wordt tot nu toe alleen in nichemarkten toegepast. Met behulp van een nieuwe en gepatenteerde silicium giettechnologie heeft RGS Development een eenvoudig en kosteneffectief TEG-concept  ontwikkeld, geschikt voor massaproductie en toepassing in hoge temperatuuromgevingen en vergelijkbaar met een zonnepaneel voor wat betreft eenvoud van installatie.

De eerste in een rij van innovaties

Het vlakke hittepaneel wordt de eerste configuratie van ThermagyTM producten en is ontwikkeld om het tot nu toe onbenutte en enorme potentieel van 700⁰C – 1200⁰C restwarmte in de staal-, metaal en glasindustrie om te zetten in bruikbare energie.

Toekomstige toepassingsgebieden zijn terugwinning van restwarmte in de cement en keramische industrie, terugwinning van de hitte van uitlaatgassen van auto’s en andere transportmiddelen, co-generatie van elektriciteit en hitte in boilers, opwekking van elektriciteit op plaatsen waar geen netwerk is en autonome voeding van sensoren in het kader van Internet Of Things.

Maarten den Heijer, CEO van RGS Development over duurzaamheid van ‘energie-intensieve industrieën’: “Wij geloven dat industrieën zoals staal, metaal en glas van vitaal belang zijn voor onze economie en onze samenleving. Door het ontwikkelen van ThermagyTM hopen we deze industrieën te ondersteunen in het behouden van hun waarde op weg naar schone en/of autonome energieopwekking”.

Een groene energie doorbraak

Het ThermagyTM concept ontsluit een nieuw schone energiebron voor de zware industrie, naast bijvoorbeeld zonne- en windenergie en zal de energie-intensieve industrieën in hun energietransitie ondersteunen: van fossiele brandstof naar schone energie, energie-efficiëntie en lokale energieopwekking. Op basis van studies ten aanzien van energie gebruik en restwarmte[1] wordt geschat dat de hoeveelheid ongebruikte warmte van hoge temperatuur in Europese energie-intensieve industrieën 100+ petajoule (PJ) per jaar kan bedragen, gelijk aan de totale 2020 doelstelling aan energiereductie voor Nederland. In de komende vijf jaar streeft RGS Development met ThermagyTM  een capaciteit van 1 petajoule per jaar aan terug te winnen energie te installeren, vergelijkbaar met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 75.000 huishoudens, of een emissiereductie van 125kton CO2.

Introductie door middel van pilot-projecten

Met de introductie van ThermagyTM warmte panelen, komt RGS Development in de fase van proef- en demonstratieprojecten, zoals die reeds bij Tata Steel in IJmuiden en in de Nederlandse Glasindustrie worden uitgevoerd. De modulaire ThermagyTM warmte panelen zijn zeer geschikt voor relatief kleine pilot-projecten met een korte doorlooptijd. Deze kleinschalige projecten leveren praktische informatie op voor het definiëren en installeren van complete ThermagyTM systemen in specifieke toepassingen. In eerste instantie zal RGS zich concentreren op goed toegankelijke toepassingen in de staal-, metaal- en glasindustrie en daarbij zoveel mogelijk aansluiten op regionale/nationale initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie.

Voor meer informatie over RGS Development en ThermagyTM kunt u terecht op: www.rgsdevelopment.nl

Share This