West-Friesland is de thuisbasis van Seed Valley, een uniek cluster van innovatieve zaadbedrijven voor de groenten- en sierbloementeelt. Vanuit Seed Valley wordt zaad en technologie geëxporteerd naar klanten over de hele wereld. Om te kunnen blijven concurreren is bij deze bedrijven veel vraag naar nieuw talent op mbo-, hbo- en universitair niveau. De Westfriese gemeenten willen daarom met het project ‘Nature’s Talent’ een extra impuls geven aan de bedrijven uit de zaadsector.

Wethouder Harry Nederpelt van de gemeente Medemblik: „De zaadsector is een toonaangevende sector in de regio. Maar we weten ook dat het aantal jongeren, en daarmee het aantal potentiële werknemers voor de sector, afneemt. We moeten daarom jong talent van zowel binnen als buiten de regio aan ons binden en laten zien welke carrièrekansen hier in West-Friesland liggen.”

De Westfriese gemeenten hebben aan het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord gevraagd om, in nauwe samenwerking met Seed Valley en Greenport Noord-Holland Noord, de kansen in de zaadsector onder de aandacht te brengen van middelbare scholieren en studenten. Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN: „De beschikbaarheid van voldoende talent is een belangrijk aspect van het vestigingsklimaat in de regio. Ons doel is economische groei van de regio, maar daar hebben we behalve bedrijven vooral ook nieuw talent voor nodig. We willen graag laten zien wat voor mooie kansen er in de regio zijn. “

‘Nature’s Talent’
Met het project ‘Nature’s Talent’ krijgen leerlingen en studenten de kansen om de zaadsector te leren kennen. Het project bestaat uit verschillende activiteiten om studenten en scholieren te bereiken. Tweedejaarsstudenten krijgen bijvoorbeeld een inkijkje in de mogelijke master opleidingen in het deelproject ‘Summerschool Green Genetics’. Voor middelbare scholieren is het project ‘Plant Rover Very Disco’ ontwikkeld. Speciaal ontworpen LED karren met coole verlichting geven de scholieren de kans om onderzoek te doen voor bijvoorbeeld een profiel werkstuk. Door proeven in deze karren kan antwoord gevonden worden op vragen als ‘Hoe verbouw je op schrale grond?’, ‘Met welke kleur of kleurencombinatie groeien de planten het best?’ of ‘Kun je planten ook voeden met urine?’. Wethouder Harry Nederpelt mocht gisteren als primeur de eerste LED-kar de Oscar Romero in duwen. Dit project is mogelijk gemaakt door middelen afkomstig van de regionaal economische agenda West-Friesland.

Share This