Bedrijven, belangenorganisaties en lokale overheden kunnen een beroep doen op de subsidieregeling. Per project kan er maximaal 500.000 euro worden aangevraagd bij het fonds.

Informatiebijeenkomsten

Op maandag 9 en dinsdag 10 september vinden drie informatiebijeenkomsten plaats over de subsidieregeling in Groningen, Leeuwarden en Wieringerwerf (Noord-Holland).

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.waddenfonds.nl. Tijdens de informatiesessies wordt algemene informatie verstrekt over de subsidieregeling en de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds.

Subsidiëring is mogelijk als een project valt binnen één of meerdere van de acht hoofdthema’s van het Waddenfonds. Aanvragen kunnen tussen 9 december 2019 en 21 januari 2020 worden ingediend.

Het is ook mogelijk subsidie bij het Waddenfonds aan te vragen voor het inhuren van advies bij het opstellen en voorbereiden van een aanvraag. Subsidieverzoeken hiervoor kunnen tussen 23 september en 4 oktober 2019 worden ingediend.

Voor meer informatie over de beide regelingen en de acht hoofdthema’s: www.waddenfonds.nl.

Bron: Groningen.nieuws.nl