Gezamenlijke aanvraag Holland boven Amsterdam, Merk Fryslân en Marketing Groningen positief beoordeeld

Vrijdag 29 juni is het besluit genomen om een langjarige aanpak te steunen om het Unesco Werelderfgoed Waddenzee als toeristische bestemming nationaal en internationaal meer bekendheid te geven.

 

Het Waddenfonds heeft de aanvraag positief beoordeeld, die de provinciale marketingorganisatie Merk Fryslân, mede namens Marketing Groningen en Holland boven Amsterdam, heeft ingediend. Hierdoor komt er jaarlijks een marketingbudget van circa 1 miljoen euro beschikbaar voor de komende 6 jaren. Het Waddenfonds stelt 50% van deze investering beschikbaar. De provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland brengen samen de andere helft van het budget in.

De drie marketingorganisaties zijn opgetogen over de toezegging van het Waddenfonds. Hetgeen betekent dat dit bijzondere gebied vanaf nu op een krachtige en uniforme wijze naar buiten kan worden gebracht.

Jeroen Kor, Marketing Organisatie Holland boven Amsterdam, “Een unieke samenwerking van drie provincies met een enorm mooi resultaat. Wij kijken ernaar uit, samen met de andere twee provincies dit prachtige werelderfgoed de aandacht te geven die het verdient.”

Er zijn veel verschillende organisaties die belangen hebben in de Waddenregio. Onder begeleiding van de drie provinciale marketingbureaus zal er nu in samenwerking met betrokken organisaties een heldere koers worden uitgezet. De verschillende regio’s en betrokken organisaties en ondernemers worden uitgenodigd hun bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van het Waddengebied.

Foto: © Marleen Annema

Share This