Bent u als mkb bedrijf actief op het gebied van innovatie? Dan kunt u misschien gebruik maken van ondersteuning via de MIT subsidie (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). Deze subsidie bestaat uit verschillende instrumenten, die interessante kansen bieden voor bedrijven die werken aan technische innovaties.

De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren.

Openstelling
De regeling staat open dinsdag 7 april 2020, 09.00 uur tot en met donderdag 10 september 2020, 17.00 uur.

Share This