Afgelopen zomermaanden heeft De Waard Transport & Logistics als tweede bedrijf uit Langedijk een bijdrage uit de subsidieregeling Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB) van provincie Noord-Holland gekregen. Het pand van De Waard Transport heeft een vernieuwde gevel gekregen, er is een nieuw dak met lichtkoepels geplaatst en er heeft asbestsanering plaatsgevonden. “Van het begin af aan hebben wij de gemeente en BKL gesteund om de HIRB-subsidie te krijgen. Wij maken er nu gebruik van en wij hopen dat andere ondernemers ons volgen.”

 

“Verduurzaming van ons bedrijf is een belangrijk thema”, geeft Directeur Cees De Waard aan.   “In ons bedrijf staat duurzaam vervoer per spoor centraal. Niet voor niets komt er naast onze traditionele blauwe huiskleur steeds meer groen te staan. Lean and green, duurzaam transport, dat is waar wij voor staan. In dat kader wilden wij ook onze bedrijfshuisvesting verduurzamen.  Het dak bevatte asbest en dat is deze zomer veilig en zorgvuldig ontmanteld en afgevoerd. Daarnaast is voor de gevel een nieuwe wand geplaatst, die zorgt voor meer kleur en betere isolatie. Verder is het dak geïsoleerd en voorzien van lichtkoepels.  Voor de energievoorziening zijn er meer als 700 zonnepanelen geplaatst  .  Dit levert een enorme energiebesparing op en zorgt voor een gezonde, veilige en lichte werkomgeving.

Duidelijke aanvraagprocedure

Het aanvragen van de HIRB subsidie valt reuze mee, vindt  Jan Tames, hoofd administratie bij De Waard. “De procedure is helder en de gemeente werkt flexibel en goed mee. We hebben de aanvraag in het voorjaar 2017 ingediend.  Een punt van aandacht is wel, dat de uitvoering binnen een half jaar gereed moet zijn. Vooraf denk je dat je veel tijd hebt, maar een half jaar gaat snel voorbij. En tijdens het weghalen van het dak, hebben we nog mazzel gehad met het weer!” De Waard vult aan:  “Wij willen deze subsidiemogelijkheid nogmaals bij BKL leden  en collega-ondernemers op de Mossel onder de aandacht brengen, want dit is toch een prachtige kans!”

Wie volgt?

De gemeente Langedijk werkt samen met de Bedrijfskring Langedijk (BKL) en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) om via verschillende communicatiekanalen ondernemers te informeren over de subsidie en hen te verleiden om van de regeling gebruik te maken. Wethouder Economische Zaken Jan Piet Beers: “Het is nu aan de ondernemers om deze kans te benutten.  De Waard en  Koepelux & 2Design zijn de eerste twee, wie volgt?”

Subsidie Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen (HIRB)

Het doel van de HIRB-subsidie is om oudere bedrijventerreinen te herstructureren en te verduurzamen en daarmee het vestigingsklimaat te verbeteren. Langedijker ondernemers op de bedrijventerreinen De Mossel I en Zuiderdel kunnen in aanmerking komen voor cofinanciering, als zij investeren in verfraaiing of verduurzaming van hun pand. Eigenaren van een pand kunnen een aanvraag indienen voor onder andere een nieuwe gevel, herinrichting van het parkeerterrein, groenvoorzieningen en duurzaamheidsmaatregelen, zoals dak- en vloerisolatie, LED-verlichting en zonnepanelen. Zij kunnen een bijdrage krijgen van maximaal 25% van de investering (tot max.  15.000 euro ex. btw). De subsidieregeling loopt totdat het budget op is (maar uiterlijk tot september 2018).

Bron: RAM Magazine

Ontwikkelingsbedrijf NHN ondersteunt gemeenten en ondernemers bij hun HIRB aanvraag en/of beeldkwaliteits- en duurzaamheidsfondsen. Klik hier voor meer informatie.

Share This