techconnect-logo-1

Om mismatch op de arbeidsmarkt in de Kop van Noord-Holland tegen te gaan, is er nu Tech@Connect. Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven gaan  beter en effectiever samenwerken.

Tech@Connect

Op 28 november is Tech@Connect gelanceerd in de Techniekcampus in Den Helder. De Kop van Noord-Holland kent een krachtig en sterk ontwikkeld maritiem en technisch georiënteerd bedrijfsleven. Maar er is ook behoefte aan goed opgeleid technisch personeel. Door Tech@Connect  gaan de partners beter en effectiever samenwerken. Ze stemmen vraag en aanbod op elkaar af, werken samen in onderwijs, opleidingen, trainingen, stages, werk ervarings- en onderzoeksprojecten en baankansen. Er gaat ook structureel aandacht naar ‘een leven lang leren’, om- en bijscholing van ‘werk naar werk’ en betere kansen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Tech@Connect wil ook de verbinding leggen met relevante ontwikkelingen in andere regio’s van de provincie Noord-Holland zoals Amsterdam Science Park en Techport in de IJmond.

Gedeputeerde Jaap Bond: “Deze mooie regio kan Tech@Connect goed gebruiken. Samen maken we van de Kop van Noord-Holland een belangrijke en logische hotspot voor Mariene offshore in Nederland met een veerkrachtige arbeidsmarkt.”

Tech@Connect is een initiatief van de provincie Noord-Holland.  De Noord-Hollandse werkambassadeur heeft ervoor gezorgd dat de partners samen deze concrete stap hebben gezet voor de regio.  De afspraken zijn vastgelegd in een convenant.

Partners convenant

De partners die het convenant hebben ondertekend zijn:
de provincie Noord-Holland, gemeente Den Helder, gemeente Hollands Kroon, ROC Kop van Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord N.V., Animal Sciences Group WUR, Koninklijke Marine, Executive Board ECN, HGG, Multimetaal, Tetrix techniek opleidingen, Glomar Group, Port of Den Helder, Den Helder Airport, DHTC, Peterson Den Helder, Inholland Alkmaar, techniek, ontwerpen en informatica.

Download hier het artikel in het NHD van 29-11-16.

Download hier het convenant.

 

Share This