Energie
Nieuws

Steven Koper aan de slag bij TerraTechnica en Tech@Connect

Per 15 november 2021 start Steven Koper in de nieuwe combinatiefunctie business developer TerraTechnica en programmadirecteur Tech@Connect. In deze rol gaat hij zich bezighouden met de doorontwikkeling en verduurzaming van de programma’s TerraTechnica en Tech@Connect.

De regio Noord-Holland Noord is een innovatieve regio met een ondernemend bedrijfsleven, waar unieke kansen liggen voor uitdagende (technische) loopbanen. Of het nu gaat om de energietransitie, smartfarming of maritieme innovatie via sleuteltechnologieën als robotisering, drones, AR/VR, data science en digitalisering: samen bouwen we aan een duurzame en unieke samenleving.
Het is essentieel dat de banen die deze ontwikkelingen opleveren ingevuld kunnen worden. Een grote uitdaging in tijden waar de vraag naar personeel groot is. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er mensen zijnmet de juiste opleiding, competenties en kennis. Aan de andere kant is het noodzakelijk dat bekend wordt dat uitdagend en uniek werk makkelijk te vinden is in Noord-Holland Noord. En dat je in onze regio veel kansen hebt om je blijvend te ontwikkelen, jong en oud. Om dit samen te laten komen is het van belang dat onderwijs en bedrijfsleven nauw samenwerken. Via onder meer praktijkopdrachten, multidisciplinaire onderzoeksprojecten en stages wordt het leren en ontwikkelen in en met de praktijk vormgegeven.

Twee actieve programma’s die deze verbinding tussen bedrijfsleven en onderwijs leggen zijn TerraTechnica en Tech@Connect. Voor beide programma’s geldt dat vraagstukken vanuit het bedrijfsleven op het terrein van innovatie gelinkt moeten worden aan het onderwijs. De uitdaging is de initiatieven met elkaar te verbinden en te versterken.

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Eén van de partners in TerraTechnica en Tech@Connect is het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Het Ontwikkelingsbedrijf is al dagelijks actief betrokken bij vele innovatieve projecten, activiteiten en bedrijven en heeft de opdracht de uitdagingen bij bedrijven en projecten in Noord-Holland Noord te vertalen naar concrete opgaven voor het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Ook ligt er een rol in het terugbrengen van opgedane kennis naar het bedrijfsleven. Zo ontstaat er een opgaande spiraal in samenwerking en kennisontwikkeling

Verbinden en samenwerken

Voor Steven Koper de uitdaging om de verschillende initiatieven met elkaar te verbinden en te versterken om doelstellingen, ten behoeve van de ontwikkeling van human capital, optimaal te verwezenlijken.

Koper: “Ik heb een achtergrond in de civiele techniek en bedrijfskunde. In mijn loopbaan ben ik actief geweest met infrastructuur bij verschillende gemeenten en de laatste jaren bij Stadswerk072. Ik heb gewerkt in verschillende rollen en altijd de samenwerking gezocht met partners. Omdat ik in deze regio woon, ken ik Noord-Holland Noord goed. Ik heb er zin in om mijn horizon te verbreden en straks bezig te zijn met innovatie, management en vooral samenwerken en verbinden. De combinatie van techniek, maritiem en energie maakt de functie voor mij reuze interessant. Ik kijk er enorm naar uit om kennis te maken met nieuwe stakeholders en deze nieuwe functie naar mijn eigen hand te zetten.”

Persoon op foto - Steven

Steven
koper

business developer TerraTechnica en programmadirecteur Tech@Connect

Gerelateerd