Op 5 september organiseerden de regiogemeenten de eerste verblijfsrecreatietop Holland boven Amsterdam. Tijdens de top hebben overheden, brancheorganisaties en relevante maatschappelijke organisaties met elkaar gepraat over de stappen die gezet moeten worden om de sector te versterken en hoe omgegaan kan worden met aanbod dat geen kansen meer heeft in de verblijfsrecreatie.

Ambitie

Verblijfsrecreatie is een belangrijke economische motor in de regio Holland boven Amsterdam. De regio heeft de ambitie om in 2030 de beste verblijfsrecreatiesector van Nederland te zijn. Dit streven komt voort uit de visie die de regio afgelopen jaar heeft vastgesteld.

Gedeputeerde Jack van der Hoek van de provincie Noord-Holland, “De regio heeft veel te bieden: historische dorpen, aantrekkelijke recreatiegebieden en mooie stranden. Er zijn talloze ondernemers die gasten nu én in de toekomst willen ontvangen. Naast het verzilveren van kansen in de markt, moeten die ondernemers ook aan de slag met uitdagingen zoals; snel veranderende vraag, concurrentie, perspectiefloos aanbod en oneigenlijk en onwenselijk gebruik van recreatieverblijven. Om deze ambitie te kunnen realiseren moeten de sector en overheden samen in beweging komen.”

Harry Nederpelt, wethouder in Medemblik en voorzitter van de stuurgroep Vitale Verblijfsrecreatie Holland boven Amsterdam, “De opgaven binnen de verblijfsrecreatie zijn zeer complex en vragen om een integrale aanpak. De verblijfsrecreatie krijgt daarom ook landelijk veel aandacht vanuit het ministerie van BZK en de VNG, die gezamenlijk een landelijke actieagenda hebben opgesteld. In navolging op de landelijke Vakantieparkentop organiseren wij daarom voor ons een regionale Verblijfsrecreatie top.”

Sector versterken

Tijdens de top werden de kansen en uitdagingen in de verblijfsrecreatie besproken en stappen verkend die gezet moeten worden om de sector te versterken.

Harry Nederpelt, “Het is belangrijk om goede ondernemers optimaal te faciliteren in het benutten van marktkansen. Daarnaast is er ook sprake van aanbod dat niet meer voorziet in de vraag van onze toeristische bezoekers. Voor dit deel van het aanbod moeten we op zoek naar structurele oplossingen, het zou zomaar een oplossing kunnen zijn voor huisvestingsproblemen elders. Hiervoor moeten we dus breed aan de slag met de collega’s van wonen en het sociale domein en de ondernemers en eigenaren van dat deel van het aanbod. Het zal zeker niet gemakkelijk zijn, maar we moeten er in de regio mee aan de slag om de verblijfsrecreatiesector vitaal te houden.”  

Bekijk hier een video impressie van de dag:

 

De Verblijfsrecreatie top Holland boven Amsterdam 2019 vond 5 september plaats in Hotel Van der Valk in Hoorn.

Share This