In opdracht van Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord (ONHN) heeft BiinC een onderzoek gedaan naar hergebruik van afvalstromen van vezelversterkte kunststoffen, ook wel composieten genoemd. Dit onderzoek is uitgevoerd onder het project “Valorisatie Hightech Sector Composieten” en heeft als doel composiet recycling technologieën te evalueren op technische en economische haalbaarheid.

 

De toepassing van composieten groeit, mede gedreven door duurzaamheid: door het lagere gewicht van composietproducten en de langere levensduur is de milieu-impact van composietproducten vaak lager dan van andere materialen. Dit komt met name door het lagere energieverbruik gedurende de gebruiksfase (laag gewicht = minder brandstofverbruik van transportmiddelen) en de langere levensduur met weinig of geen onderhoud. Recycling is echter een aspect van composieten dat aandacht nodig heeft. Oplossingen voor hergebruik van alle composiet-types zijn veelal nog niet commercieel en economisch haalbaar, waardoor de overwegend positieve bijdrage van composieten aan duurzaamheid negatief beïnvloedt wordt.

Het rapport beschrijft en beoordeelt de recyclingprocessen die er voor vezelversterkte kunststoffen (composieten) zijn ontwikkeld of in ontwikkeling zijn. In eerste instantie lijkt het recyclen van koolstof composieten het meest haalbaar, vanwege de hoge waarde van het gerecyclede materiaal. Ook het recyclen van thermoplastische composieten is kansrijk, omdat daar de recycling routes reeds bekend en operationeel zijn.

Download voor meer informatie hier het rapport.

Share This