Innoveren
Nieuws

Provinciale subsidie voor duurzame innovaties MKB

Vanaf 11 juni 2020 kunnen Noord-Hollandse ondernemers subsidie aanvragen voor onderzoek dat bijdraagt aan de ontwikkeling van duurzamere producten, productieprocessen of diensten.

De provincie Noord-Holland stelt hiervoor ruim 4 miljoen euro beschikbaar en sluit daarmee aan bij de Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT) van het Rijk.

Samenwerkingsverbanden van 2 of meer mkb-bedrijven kunnen tussen 11 juni en 10 september 2020 subsidie aanvragen voor Research & Development-samenwerkingsprojecten (35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 350.000). In ieder geval een van de bedrijven in het samenwerkingsverband moet in Noord-Holland gevestigd zijn. De subsidie is bedoeld voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling gericht op de realisatie van duurzamere producten, productieprocessen of diensten.

Innovatief mkb

Om meer innovaties binnen het mkb te stimuleren helpt de provincie bij het wegnemen van (financiële) knelpunten in alle fases van de ontwikkeling van een goed idee tot een werkend prototype. Ondernemers kunnen een beroep doen op de MIT-regeling, GO-NH!, PIM en het Innovatiefonds Noord-Holland.

De provincie Noord-Holland helpt ondernemers en organisaties die zijn getroffen door de coronacrisis. Kijk voor meer informatie op deze pagina.

Gerelateerd