Vestigen
Nieuws

Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) open voor verplaatsing glastuinbouwbedrijven

POP3 is een Europees subsidieprogramma voor het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van de agrarische sector in Nederland.

Vanuit de regeling Verplaatsing van landbouwbedrijven wordt subsidie verstrekt voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven in de Noord-Holland gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en verduurzaming van glastuinbouwbedrijven. De verplaatser moet zijn bedrijf verplaatsen naar een (glas)tuinbouwconcentratiegebied in Noord-Holland en op de oude locatie de kassen opruimen.

In totaal is voor 2021 € 3.570.000,- beschikbaar (50% van het bedrag komt uit middelen uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en er is 50% provinciale cofinanciering).

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 5 juli 2021 tot uiterlijk 24 september 2021, 17.00 uur.

Ondernemers uit de regio Noord-Holland Noord kunnen voor hulp en advies terecht bij Dave Vlaming van NHN. Binnenkort vindt u meer informatie op de website van de provincie.

Persoon op de foto - Dave Vlaming

Dave
Vlaming

Gebiedscoördinator

Gerelateerd