Den Helder Airport heeft plannen om in een consortium op meerdere locaties aan de Nederlandse kust start- en landingsplaatsen voor helikopters te exploiteren. De aanleg van deze extra helikopterspots komt vanuit een toenemende vraag naar helikoptervluchten naar offshore windprojecten in de Noordzee.

 

De plannen, waarin Den Helder Airport een coördinerende rol speelt, voorzien in een significante kostenreductie. “De markt vraagt om meer helikopterservices en expertise. Er is een duidelijke energietransitie naar offshore wind en wij als grootste helihaven van Nederland kunnen en willen een bredere en kostenefficiënte dienstverlening voor de offshore windmarkt in de Noordzee aanbieden”, aldus directeur Conny van den Hoff van Den Helder Airport.

Den Helder Airport heeft een oriënterend onderzoek verricht naar de veranderende offshore energiemarkt op de Noordzee en de toekomstige behoefte vanuit de internationale markt. Vanwege de fluctuerende olie- en gasprijzen en beleid vanuit de Rijksoverheid is de verwachting dat de komende jaren offshore windenergie in de Noordzee zich vanuit alle omliggende landen blijft ontwikkelen. Van den Hoff: “Niet alleen voor de aanleg van windparken in zee, maar ook voor onderhoud en bevoorrading zullen helikoptervluchten in de toekomst nodig zijn”.

Korte vluchttijden

Uit het onderzoek is een zogeheten hub-spokemodel naar voren gekomen waarin helikoptervluchten worden aangeboden met korte vluchttijden. Vanuit meerdere locaties aan de kust, zoals Zeeland, Eemshaven en IJmuiden, moeten dagelijkse vluchten vertrekken naar windparken verspreid in het Nederlandse, maar ook in het internationale deel van de Noordzee. Voor deze extra vluchten wordt gebruikgemaakt van bestaande infrastructuur.

De kleine helikopterspots zullen aangestuurd worden vanuit Den Helder als volwaardige hub. Door onderhoud, stalling en andere helikopter gerelateerde services efficiënt vanuit Den Helder te blijven verzorgen, blijft werkgelegenheid en infrastructuur behouden. Van den Hoff: “Mede door het aanwezige Instrument Landing System (ILS) en de vele aanwezige airport faciliteiten blijft Den Helder Airport dé full service thuisbasis voor helikoptervluchten naar de Noordzee”.

Kostenefficiëntie

Dankzij de kortere vliegtijden kunnen helikoptervluchten kostenefficiënter worden uitgevoerd. Van den Hoff: “Vanuit de markt komt een duidelijk signaal voor kostenreductie. Met ons model kunnen wij aan deze vraag voldoen en staan wij als Nederland sterker in de internationale concurrentie. Volgens het onderzoek is er een aanzienlijke groei van de werkgelegenheid te verwachten.”

“Niet alleen Nederland werkt hard aan de aanleg van windparken op zee. De internationale concurrentie voor bouw van en onderhoud aan windmolens op zee is aanzienlijk. Met dit plan anticiperen wij op deze veranderende marktsituatie. Bijkomend voordeel van de spreiding van onze start- en landingsplaatsen is dat de milieubelasting wordt verdeeld”, aldus Van den Hoff.

Consortium

Den Helder Airport is in gesprek met meerdere partijen binnen de offshore supplychain die al 40 jaar ervaring hebben in het bedienen en ondersteunen van de olie- en gasmaatschappijen op de Noordzee om een consortium op te richten voor de helikopterspots. Dit consortium moet het efficiënt inzetten van materieel en personeel op het Nederlands deel van de Noordzee regelen.

In het derde kwartaal van dit jaar wordt besloten of het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Share This