Twee regionale ambities voor doorontwikkeling kleine recreatievaart in Kop van Noord Holland onderzocht

De afgelopen zomer hebben waterrecreanten het 200 kilometer lange sloepennetwerk kunnen uitproberen in Noord Holland Noord. Gemeenten Hollands Kroon, Schagen en Opmeer willen zich inzetten om dit vaarnetwerk voor de kleine pleziervaart verder te ontwikkelen.

Daarbij is het nodig dat enkele knelpunten worden opgelost. Wethouder Jelle Beemsterboer van gemeente Schagen: “In Holland Boven Amsterdam ligt een uitgebreid sloepennetwerk. Als gemeente Schagen willen we die graag samen met de andere gemeenten verder ontwikkelen. Het oplossen van het knelpunt Oudesluis is daarvoor van groot belang. Daarvoor moeten vrijwilligers worden opgeleid, voor de bediening. Ook zal de technische staat moeten worden aangepakt. Hoe mooi is het als deze oudste zeesluis van Europa straks weer volop en door velen gebruikt zal worden!”

Regionaal initiatief

Twee ambities vanuit de Regionale Ambitiekaarten worden momenteel onderzocht. Het betreft: de Oude Sluis in Oudesluis (gemeente Schagen) en de verbinding Groetkanaal-Langereis (gemeente Hollands Kroon). Wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon: “Als overheid hebben we fors geïnvesteerd in de ontwikkeling van een sloepennetwerk, omdat we geloven in de economische impact van waterrecreatie. Nu gaat het er om dat we de diversiteit van de routes verder optimaliseren. Het tot stand brengen van de verbinding tussen Langereis en Groetkanaal is daar onderdeel van. Het geeft een extra impuls voor de vaarmogelijkheden in onze regio.” De gemeenten Schagen en Hollands Kroon schrijven in de brief aan de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zich gezamenlijk te willen inzetten om oplossingen te verkennen voor knelpunten en extra ruimte te bieden aan onze bezoekers over het water. Dit ter versterking van het economisch en toeristisch potentieel van de regio. Ook vragen de gemeenten hulp aan Provincie Noord Holland om de gemeenten hiermee te ondersteunen.

Gedeputeerde Cees Loggen van provincie Noord Holland: “Ik juich het zeer toe dat de regio zo actief bezig is met het verbeteren van de mogelijkheden voor waterrecreatie. Het aanpakken van het Groetkanaal en de sluis in Oudesluis zijn eerder als ambitie door de regio benoemd. Het waarmaken van ambities maakt Noord-Holland nog aantrekkelijker voor de waterrecreanten. Dit initiatief bewijst nog maar eens dat de Visie op de waterrecreatie 2030 leeft en van ons allemaal is.”

Met het Ontwikkelingsbedrijf NHN als aanjager overleggen de vier overheden ambtelijk met elkaar. Uit deze gesprekken bleek de wens om de gezamenlijke ambitie uit te spreken in regionaal verband. Het initiatief wordt ondersteund door omliggende gemeenten Den Helder, Texel, Opmeer. Ook past het binnen de ambities van het Recreatieschap West-Friesland en Recreatie Noord-Holland.

Laaghangend fruit

Op korte termijn wordt momenteel onderzocht welke oplossingen er te vinden zijn voor het knelpunt bij Oudesluis. Daar ligt een historische sluis in een noord-zuid verbinding in dit netwerk. Twee problemen hinderen echter de doorgang. Een is de beperkte bediening van de sluis. Het tweede probleem is een defecte schuif die moet worden gerepareerd. Het Hoogheemraadschap is bereid om mee te werken onder de voorwaarde dat de gemeenten gezamenlijk de intentie uitspreken om dit knelpunt op te lossen voor het nieuwe vaarseizoen.

Share This