De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie MKB innovatiestimulering topsectoren Noord-Holland 2018 (MITNH18) gepubliceerd.

De regeling betreft de regionale Noord-Hollandse invulling van de landelijke regeling MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).

Het doel van de regeling is het bevorderen van duurzame innovaties in het midden- en kleinbedrijf (mkb) en zo een bijdrage te leveren aan een duurzame, vernieuwende en ondernemende economie in Noord-Holland. In tegenstelling tot vorig jaar (zie MITNH17) kan er op basis van de nieuwe regeling geen subsidie meer worden aangevraagd voor innovatieadviesdiensten. Bovendien is het maximale subsidiebedrag voor Research & Development samenwerkingsprojecten verhoogd van € 200.000 naar € 350.000.

In aanmerking voor subsidie komen mkb-bedrijven met een vestiging in de provincie Noord-Holland waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Subsidie kan worden aangevraagd voor:

·         een haalbaarheidsproject in voorbereiding op een Research & Development samenwerkingsproject;

·         een Research & Development samenwerkingsproject dat bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten passen binnen een van de innovatieprogramma’s topsectoren:

·         agri & food;
·         biobased economy;
·         chemie;
·         creatieve industrie;
·         energie;
·         logistiek;
·         tuinbouw & uitgangsmaterialen; of
·         water.

De subsidie voor een haalbaarheidsproject bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 25.000. De subsidie voor een Research & Development samenwerkingsproject bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 350.000.

Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten kunnen van 17 april tot en met 6 september 2018 worden ingediend en worden behandeld op volgorde van ontvangst. Aanvragen voor Research & Development samenwerkingsprojecten kunnen van 2 juli tot en met 6 september 2018 worden ingediend en worden gerangschikt op een prioriteitenlijst.

In totaal is er dit jaar € 1.152.000 te verdelen voor haalbaarheidsprojecten en € 2.688.000 voor Research & Development-samenwerkingsprojecten (waarvan maximaal 50% voor samenwerkingsverbanden die meer dan € 200.000 subsidie ontvangen).

Op donderdag 12 april a.s. organiseert PIM Noord-Holland in samenwerking met Provincie Noord-Holland een informatiebijeenkomst over MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT), Kansen voor West en PIM. 

 

Share This