Het Waddenfonds meldt dat er van 3 december 2018 tot en met 18 januari 2019 (12.00 uur) weer subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die een impuls zijn voor de ecologie en economie in het waddengebied.

 

In het kader van deze zogeheten brede openstelling kunnen zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden voorstellen indienen op alle acht hoofdthema’s van het Waddenfonds. Wel gaat de voorkeur uit naar voorstellen die betrekking hebben op een combinatie van twee of meerdere thema’s.

Per project kan een maximale subsidie van € 500.000 worden aangevraagd. In totaal is er € 8 miljoen beschikbaar. Voor de verdeling van dit budget worden de aanvragen beoordeeld en gerangschikt op basis van een puntensysteem. De hoogst scorende projecten worden voor subsidieverlening voorgedragen aan het bestuur van het Waddenfonds.

Nieuw: voucherregeling voor externe ondersteuning en advies

Om de realisatie van nieuwe projecten te stimuleren, begint het Waddenfonds bovendien met een voucherregeling. Met behulp van de via deze regeling te verstrekken vouchers kunnen projectpartijen extern ondersteuning en advies inhuren voor het opstellen van een gedegen projectplan met een adequate financiële onderbouwing.

De voucherregeling wordt door het Waddenfonds gefinancierd. “Met deze extra service willen we de kwaliteit en de hoeveelheid projecten in de Waddenregio vergroten”, aldus Henk Staghouwer, voorzitter van het Waddenfonds.

Informatiebijeenkomsten

Voor initiatiefnemers van projecten zijn er half september drie informatiebijeenkomsten. Deze vinden plaats op 10 september in Leeuwarden en op de Afsluitdijk (Waddencenter) en op 11 september in Leegkerk.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er algemene informatie verstrekt over de subsidieregeling en kunnen individuele projectvoorstellen kort besproken worden met vertegenwoordigers van het Waddenfonds.

Meer informatie: http://waddenfonds.nl/nieuws/35/start-tweede-ronde-nieuwe-subsidieregeling/

Share This