Alkmaar – Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord op 4 oktober 2018 is de nieuwe commissaris van ONHN voorgesteld, Bart de Steenhuijsen Piters.

Dr. De Steenhuijsen Piters treedt op 1 januari 2019 aan, na het aftreden van commissaris Gerrit Valk. Dr. De Steenhuijsen Piters is manager van de afdeling ‘Sustainable Economic Development & Gender’ bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam en heeft daarvoor diverse functies in binnen- en buitenland bekleed voor het KIT. Hij streeft ernaar om zijn mondiale kennis ten goede te laten komen voor de regio Noord-Holland Noord vanuit een toezichthoudende functie. Dr. De Steenhuijsen Piters is woonachtig in de gemeente Bergen. De Raad van Commissarissen van ONHN bestaat vanaf 1 januari 2019 uit: John van der Starre (voorzitter), Marinus Wisselink en Bart de Steenhuijsen Piters.

“Ik heb gedurende mijn carrière veel ervaring opgedaan met de interactie tussen overheden en bedrijven. In de loop der jaren is mijn focus steeds meer verschoven van internationaal naar mijn eigen directe omgeving. Ik wil de kennis die ik bezit, onder andere over de transities waar we inzitten of die eraan komen, inzetten ten behoeve van mijn directe omgeving. Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft een taak om de bedrijven die uiteindelijk de transities moeten inzetten te ondersteunen en ik kijk er naar uit om vanuit mijn rol als toezichthouder daar een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Share This