De innovatiekracht en de technologische ontwikkelingen van de Nederlandse tuinbouw zijn een voorbeeld voor de rest van de wereld. Om die positie te kunnen handhaven moeten ook de randvoorwaarden voor de tuinbouw goed zijn.

 

Om dit doel te bereiken is sinds 2012 de initiatiefgroep Moderne Tuinbouw actief. Ontwikkelingsbedrijf NHN is sinds mei dit jaar formeel toegetreden als lid van de initiatiefgroep. Bert Cozijnsen vertegenwoordigt NHN en is als gebiedscoördinator voor het glastuinbouwgebied Alton bovendien nauw betrokken bij de pilot die in het gebied loopt. De herstructurering van dit terrein is benoemd tot de best presterende pilot binnen het landelijke programma Modernisering Teeltareaal van het ministerie van EL&I.

Door deelname aan de initiatiefgroep Moderne Tuinbouw dragen we als regio actief bij aan het vergroten van kennis en aanjagen van innovatie binnen de glastuinbouw. Momenteel lopen diverse pilots in voornamelijk Noord- en Zuid-Holland die gericht zijn op het inzetten en toetsen van de diverse instrumenten uit de “Gereedschapskist Moderne Tuinbouw” die allen gericht zijn op modernisering van het teeltareaal.

Lees meer over de “Gereedschapskist Moderne Tuinbouw” op www.modernetuinbouw.nl

Share This