Innoveren
Nieuws

NHN gaat samenwerking aan met Holland Circular Hotspot

Holland Circular Hotspot en Ontwikkelingsbedrijf NHN werken samen aan de versnelling van de internationale circulaire transitie.

Op woensdag 8 februari 2023 ondertekenden Freek van Eijk, directeur Holland Circular Hotspot en Esther Zijl, directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN), hun overeenkomst om gezamenlijk de internationale circulaire transitie te versnellen.

Voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is de samenwerking een belangrijke strategische keuze om kansen van de circulaire economie voor de regio te benutten. Esther Zijl, directeur van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is enthousiast over deze samenwerking: “Het biedt ons als NHN handvatten om nieuwe netwerken aan te boren en kennis uit te wisselen met Holland Circular Hotspot’s netwerken van regio’s, circulaire communities en kennisversnellers. Dit platform biedt zowel nationale als internationale zichtbaarheid voor ondernemers uit Noord-Holland Noord.”

Voor Holland Circular Hotspot versterkt deze overeenkomst haar netwerk met Nederlandse circulaire pioniers uit het netwerk van NHN en met de regio zelf. Gezamenlijk zullen de partijen zich oriënteren op de kansen van circulaire economie voor de regio en in Europees verband. “Regionale ambities, innovaties en samenwerking staan aan de basis van succesvolle internationalisatie. Door samen op te trekken binnen het ‘coalition off the willing’ netwerk van HCH gaan we deze transitie versnellen en kunnen we ook internationale kansen verder concretiseren.” Aldus Freek van Eijk, directeur Holland Circular Hotspot.

De feestelijke ondertekening vond plaats op 8 februari tijdens de inspiratiemiddag over duurzame ontwikkelingen, trends, kansen en toepassingen bij Maritiem kennis- en innovatiepark METIP in Den Helder. Met de ondertekening treedt NHN toe tot de groep toonaangevende bedrijven en organisaties die Holland Circular Hotspot ondersteunt. Een selectie daarvan: Chemport Europe, TNO, Closing the Loop, Circle Economy, Priva, Amsterdam Economic Board, Rabobank, Arcadis, Philips, Powered by Meaning, Van Oord, NLinBusiness, BRBS recycling en Clean Tech Delta, maar ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO).

Gerelateerd