Het initiatief van Port of Den Helder, Engie, Damen Shipyards en diverse andere partijen om een waterstoftankstation voor scheepvaart en wegvervoer te ontwikkelen in de regio Den Helder is een stap dichterbij. Voor dit project is DKTI-subsidie van bijna 1,4 miljoen euro toegekend.

In het gebied van de Kooyhaven in Den Helder worden 2 verschillende waterstofvulpunten gerealiseerd. Een vulpunt waar personenvoertuigen en vrachtwagens kunnen tanken, onder respectivelijk 700 en 350 bar, en een vulpunt in de Kooyhaven direct aan het water langs het Noordhollandsch Kanaal waar schepen waterstof kunnen bunkeren. Als onderdeel van het project gaat Damen Shipyards een waterstofschip ontwikkelen dat aan een pool van potentiële gebruikers aangeboden wordt. Onder andere de Port of Den Helder zal dit schip gaan gebruiken. Het schip op waterstofaandrijving zal naar verwachting halverwege 2020 gereed zijn.De groene waterstof wordt via elektrolyse op locatie geproduceerd, opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor scheepvaart, vrachtverkeer en personenvervoer. Om de elektrolyser te voeden met groene stroom gaat ENGIE lokaal een zonnepark van 2,6 megawatt realiseren. De verwachte maximale capaciteit voor de productie van waterstof zal rond de 400 kilogram groene waterstof liggen.

Het waterstoftankstation in de haven kan een belangrijke rol gaan spelen voor emissie loze scheepvaart op de Waddenzee. Het consortium verwacht dat waterstof ook voor andere initiatieven in Den Helder een interessante optie is. Zo zouden de activiteiten van serviceschepen, offshore suppliers en vervoer van personeel van en naar de offshore installaties vanuit Den Helder zo ook verduurzaamd kunnen worden.Het streven is om het hele project, van zonnepark via elektrolyser naar de twee waterstoftankstations, in 2021 volledig operationeel te hebben.

Bron: Waterstofmagazine 

Share This