De zaadbedrijven in het noorden van Noord-Holland groeien sterk en werven doorlopend hoogopgeleide medewerkers. Er is vanzelfsprekend veel vraag naar Wageningers, maar ook naar specialistische natuurwetenschappers en (groene) technici van andere universiteiten en hogescholen in binnen- en buitenland. Een korte online film vestigt de aandacht op het wereldwijde belang van plantenwetenschappen en de zaadsector als duurzame, hoogwaardige en innovatieve werkomgeving.

 

De WF7 – zeven West-Friese gemeenten – willen graag een extra impuls geven om dit talent te werven middels promotie van de werkgelegenheid in deze bedrijfstak. Nature’s Talent is de naam van het project waarin een aantal promotiemiddelen, waaronder een filmpje, zijn ontwikkeld.

Harry Nederpelt, wethouder van gemeente Medemblik: “Het deelproject Nature’s Talent behoort tot onze Regionale Economische Agenda en heeft tot doel Westfriese ondernemers, overheid en onderwijs te laten samenwerken om de regio te voorzien van getalenteerde jongeren die weten welke werkgelegenheid hier te vinden is”. De inhoud en projectleiding van Nature’s Talent is in handen van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en stichting Seed Valley.

In de film geeft student Johan Rijk, laatstejaars MSc Plant Sciences in Wageningen, een inkijkje in zijn belevingswereld over de kansen die er zijn bij zaadbedrijven.

 

 

De film is mogelijk gemaakt door middelen van de West-Friese gemeenten en door medewerking van Wageningen Universiteit, Enza Zaden en Bejo Zaden. Regisseur is Ted Alkemade.

Share This