Energie
Nieuws

NAM-complex op Oostoever in beeld voor bouw van Helderse waterstoffabriek

De NAM-locatie op Oostoever is in beeld voor de bouw van een waterstoffabriek later dit decennium. Daar liggen de gasbuizen die in de toekomst ook benut kunnen worden voor de distributie van waterstofenergie naar de rest van het land.

In de halfjaarrapportage voor het gemeentebestuur doet Port of Den Helder verslag van de ontwikkelingen qua waterstof. Vorig jaar kwam een groot aantal partijen overeen te gaan werken aan de komst van een fabriek voor het maken van waterstof in het havengebied. Recent heeft Energie Beheer Nederland zich bij deze kartrekkers aangesloten; EBN voert energiebeleid uit voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

,,Momenteel wordt gepraat met operators, bedrijven die zo’n fabriek kunnen bestieren”, legt Kees Turnhout van Port of Den Helder uit. Waarom duurt het pas tot 2026 voordat de fabriek gebouwd gaat worden? ,,Dat heeft alles te maken met het op poten zetten van het nationale energiebeleid op het gebied van waterstof”, zegt de adjunct-directeur. ,,De fabriek in Den Helder is een bouwsteen in een heel proces. Je kunt hier niet van start gaan met de productie van waterstof zonder dat de rest van de infrastructuur opgetuigd is. Al met al vergt dit enige jaren.”

Volgens Turnhout is het havenbedrijf momenteel bezig met een onderdeel van de strategie die de overheid aan het ontwikkelen is om waterstof een plek te geven binnen de vaderlandse energiehuishouding. Van verschillende kanten wordt gewezen op de bijzondere positie van Den Helder in dit netwerk. Het havengebied is het eindpunt van gasleidingen uit zee en het beginpunt van gasleidingen naar het binnenland.

 

Ondergronds

,,Om de waterstof uit de fabriek in de Den Helder zo snel mogelijk naar andere industriegebieden in Nederland te transporteren, wordt gebruik gemaakt van een ondergrondse pijpleiding”, meldt een woordvoerder van de provincie. ,,Het is de bedoeling daarvoor bestaande leidingen van Gasunie te gebruiken. Dat levert geen CO2-uitstoot op.”

Kees Turnhout ziet het gasstation van de NAM op Oostoever daarom als een perfecte locatie voor de te bouwen fabriek: ,,Daar is een goede koppeling te maken met de gasinfrastructuur. Zo ver is het echter nog niet, want in deze fase zijn we bezig met het om ons heen verzamelen van marktpartijen die de waterstoffabriek kunnen gaan bouwen. We spreken daar voor met energiebedrijven die deze tak van sport bedrijven.”

Het havenbedrijf ziet tevens een bijdrage aan de regionale economie in het verschiet. Zo is er in ieder geval een effect op de werkgelegenheid, maar kan het ook zo zijn dat andere aan waterstof gerelateerde bedrijvigheid naar de Noordkop komt. In 2023-2024 verwacht ’de Port’ een besluit over de investering, de bouw van de fabriek kan dan in 2026 beginnen. Een jaar later moet de eerste waterstof Den Helder verlaten richting gebruikers.

Bron: NHD 

Gerelateerd