Tot 1 september kunnen Noord-Hollandse MKB-bedrijven via de website van de provincie Noord-Holland subsidie aanvragen voor Research & Development-samenwerkingsprojecten. De provincie Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Rijksregeling MKB-Innovatiestimulering-Topsectoren (MIT).

De Noord-Hollandse regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven, die overwegend actief zijn in Noord-Holland in de bedrijfstakken Chemie, Energie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek. Er kan een bijdrage in de vorm van subsidie worden aangevraagd voor Research & Development-samenwerkingsprojecten. De bijdrage bestaat uit 35% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000.

Een ondernemer kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject, gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project moet bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, voor gezamenlijke rekening en risico uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal twee MKB-ondernemers.

Meer informatie op de website van Provincie Noord-Holland en RVO

Share This