Uit de enthousiaste reacties van de meer dan 70 aanwezige ondernemers tijdens de bijeenkomst op 19 april in het AFAS stadion blijkt is er behoefte aan een lokale Kredietunie. De Kredietunies Alkmaar en Zaanstad organiseerden een bijeenkomst over kredietmogelijkheden die de Kredietunie biedt aan lokale ondernemers. Een groot aantal ondernemers meldde zich aan als lid en diverse bezoekers gaven aan een functie binnen de Kredietunie te willen vervullen.

Zowel Kredietunie Alkmaar als Zaanstad roepen ondernemers op om zich als lid aan te sluiten bij de Kredietunies en een functie te vervullen binnen deze Kredietunies. Gezien het aantal kredietaanvragen bij de Kredietunies is het noodzakelijk om het uit te lenen vermogen te verhogen. Daarom worden ook geldverstrekkers gezocht die dit vermogen middels aankoop van één of meer rentedragende obligaties á € 5.000 kunnen versterken. Ook zij zijn lid van de lokale Kredietunie en bepalen mede het beleid van de lokale Kredietunie

Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben ondernemers uit Hoorn en Medemblik de Vereniging van Kredietunies Nederland (VKN) benaderd met het verzoek om ook daar een kredietunie op te richten.

Kredietaanvragen

‘Wanneer kan ik een kredietaanvraag indienen?’ was tijdens de bijeenkomst op 19 april een veel gestelde vraag. Projectleider Gerda Nobel gaf aan dat Kredietunie Alkmaar begin dit jaar van start is gegaan en dat de initiatiefgroep bezig is om fondsen te verwerven voor de kredietverlening en ook voor de opstartkosten van de Kredietunie Alkmaar. Een aantal ondernemingen waaronder Incubator Duurzame Energie Alkmaar (IDEA), is reeds in gesprek met Kredietunie Alkmaar over financiering. IDEA heeft een aantal projecten welke passend zijn voor financiering binnen de door Kredietunie Alkmaar aangehouden kredietcriteria.

Anders dan Kredietunie Zaanstad heeft Kredietunie Alkmaar nog geen sponsor voor de opstartkosten verkregen. Nu met deze bijeenkomst het draagvlak voor Kredietunie Alkmaar aangetoond is treedt deze kredietunie in overleg met de lokale overheden, Provincie Noord-Holland en sponsoren.

Kredietunie Zaanstad is reeds in 2015 van start gegaan en heeft onder andere van Provincie Noord-Holland een budget voor de opstartkosten gekregen en is reeds bezig met de beoordeling van kredietaanvragen. Daarbij, zo gaf secretaris Coos Oomen van Kredietunie Zaanstad aan, wordt overleg gepleegd met de bancaire kredietverstrekkers van de kredietvragers.

Financiering MKB niet eenvoudig

Voor ondernemers die financiering  zoeken, is kredietverlening via  reguliere  banken  niet  altijd  eenvoudig. Volgens minister Kamp laten banken het bij de financiering van het MKB te veel afweten. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), stelt dat banken niet, zoals voor 2008 het geval was, bijna 100 % van het vreemde vermogen zullen verstrekken. Ondernemers moeten steeds meer op zoek naar alternatieve financieringen. Daarom is de Kredietunie opgericht.

Kredietunies verbinden lokale ondernemers met elkaar

De lokale kredietunies verbinden lokale krediet-vragende ondernemers met lokale geldgevende ondernemers. Kredietunies maken het voor de lokale start-ups en MKB ondernemers mogelijk financiering aan te trekken naast het bankkrediet.

Professionele coöperatie

Een kredietunie is een professionele coöperatieve spaar-en leenkas voor ondernemers. Deze is eigendom van de leden en wordt door hen bestuurd. Zowel spaarders als leners zijn lid. De kredietunie bevordert de onderlinge solidariteit tussen kredietgevers en kredietnemers, heeft geen winstoogmerk en is op democratische leest geschoeid. De leden bepalen gezamenlijk het beleid en kiezen het bestuur.

Draagvlak

Het draagvlak voor de lokale Kredietunies Alkmaar en Zaanstad is aangetoond. Voor een succesvol vervolg is het nodig om de bestuurlijke organisatie uit te breiden en meer sponsoren aan te trekken. Iedereen die zijn of haar steun wil inbrengen is welkom om de twee organisaties te versterken.

Ondernemers uit de regio Hoorn of Medemblik worden opgeroepen om de initiatiefgroepen voor de Kredietunie Hoorn en Kredietunie Medemblik te versterken. Zij kunnen in contact treden met de VKN of rechtstreeks met Gerda Nobel (06-54291680).

Dat er behoefte is aan deze wijze van kredietverlening is duidelijk. Tot nog toe zijn 19 Kredietunies opgericht en kreeg de Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) 207 aanvragen.

Informatie is mogelijk via www.alkmaarsekredietunie.nl of www.kuzaanstad.nl. Op deze websites vindt u ook meer informatie. Zie ook www.dekredietunie.nl

Share This