Vijftien Alkmaarse IT bedrijven kwamen in december 2017 bijeen in Societeit de Dieu om met elkaar te verkennen op welke vlakken ze samen kunnen werken. Het werven en behouden van goed opgeleid personeel is een van de belangrijkste uitdagingen waarin de bedrijven samen op kunnen trekken.

 

Amsterdam staat meer bekend als IT stad dan andere steden en regio’s, door onder andere de fysieke en digitale infrastructuur en de internetcultuur. Toch kiezen steeds meer IT bedrijven voor een vestigingsplek buiten Amsterdam. Chris Obdam van Betty Blocks geeft aan dat hun bedrijf er bewust voor heeft gekozen om hun nieuwe pand in Alkmaar te bouwen: “Alkmaar biedt een aantrekkelijker vestigingsklimaat door lagere grondprijzen, het salaris ligt gemiddeld lager en ons bedrijf is in deze regio meer onderscheidend dan in Amsterdam het geval zou zijn.”

De regionale IT bedrijven willen meer zichtbaarheid realiseren om potentiële werknemers en schoolverlaters aan te trekken of te behouden. Een duurzame relatie opbouwen met opleiders en kennisinstituten is een van de voorwaarden om IT studenten al in een vroeg stadium kennis te laten maken met de vele en diverse werkgevers in Noord-Holland Noord.

De deelnemende IT bedrijven gaven als redenen aan waarom zij in Alkmaar zitten dat Alkmaar een leuke stad is, de bereikbaarheid goed is en dat er een hogeschool (Inholland) is. Bovendien maakt Alkmaar deel uit van de metropoolregio. Men is het er wel over eens dat er nog veel winst te behalen valt als het gaat om de aansluiting van de kennis en kunde van studenten op hun personeelsvraag.

Erwin Cardol, programmamanager van Seed Valley was als gastspreker uitgenodigd en vertelde hoe ook de zaadveredelingsbedrijven tien jaar geleden tegen dezelfde vraagstukken opliepen, en hoe zij daar als sector mee zijn omgegaan. Hoewel dit om een andere sector gaat, zijn uitdagingen hetzelfde: het werven van goed opgeleid personeel, personeel behouden, de cultuur van elk individueel bedrijf behouden, maar toch een goede onderlinge samenwerking vinden op dit vlak. Dit is met het clusterprogramma Seed Valley uitstekend gelukt.

De IT bedrijven willen een community bouwen voor innovatie in een aansprekende werkomgeving. Tijdens deze eerste bijeenkomst werd duidelijk dat er in ieder geval draagvlak voor is om samen te werken op het gebied van zichtbaarheid en talent. Na deze succesvolle Kick-off zal in de volgende stap daadwerkelijk commitment aan de bedrijven worden gevraagd, zowel financieel als in uren.

Bent u, of kent u een IT ondernemer in de regio Alkmaar met mogelijk interesse in dit project? Neem dan contact op met Waronne Sint van Ontwikkelingsbedrijf NHN.

 

Share This