In Den Helder wordt op donderdag 1 juni de derde editie van North Sea Offshore gehouden, het kennis- en netwerkevent voor bedrijven uit de olie-, gas- en windindustrie in Nederland. “Wij willen professionals uit het vak met een goed gevoel en wat bagage weer naar huis laten gaan”, zegt John Spee, projectleider bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN).

 

Het ontwikkelingsbedrijf is een van de vier founding partners van North Sea Offshore. De andere founding partners zijn Port of Den Helder, Den Helder Airport en de Haven en Scheepvaart Vereniging (HSV). “Wij vinden dat Den Helder een podium verdient waarop offshore bedrijven zich kunnen presenteren”, verklaart Spee. “Den Helder is centraal en strategisch gunstig gelegen om offshore constructies te bereiken.” Aanvankelijk vormde de vakbeurs Offshore Energy in Den Helder dit podium, maar het evenement bleek dermate aan te slaan dat het tegenwoordig in Amsterdam wordt gehouden.

“Er bleef echter behoefte bestaan aan een manifestatie in Den Helder, waar bezoekers zich kunnen informeren wat er vanuit en rond de haven op het gebied van offshore plaatsvindt. De haven positioneert zich als de ‘North Sea Gateway’, van waaruit de gehele Noordzee kan worden bestreken.” Daarom werd besloten het event North Sea Offshore te houden.

Hiermee sorteert Den Helder voor op de nog volgende groei van wind op zee. Spee hierover: “De offshore industrie is een belangrijke pijler in de commerciële bedrijvigheid in de regio. Er zijn hier zo’n honderdzestig toeleveringsbedrijven voor de offshore sector gevestigd, en die willen wij graag hier ook houden. Wanneer de aanbesteding voor het offshore windkavel Hollandse Kust Noord in 2019 is voltooid, pleiten wij ervoor windpark IJmuiden Ver naar voren te halen en het in 2020, uiterlijk 2021, te realiseren. Den Helder is geografisch optimaal gesitueerd om ook dit windpark te bedienen.”

Het programma van North Sea Offshore bestaat uit twee onderdelen, legt Spee uit. “Bij beide staan inhoud en relatiemarketing centraal. ’s Ochtends is er aandacht voor bedrijven en organisaties in de supply chain, met workshops, bedrijfspresentaties en bedrijfsbezoeken. Dan volgt een gezellige lunch waar mensen volop de gelegenheid hebben om te netwerken.”

’s Middags zijn er twee keynote-presentaties. Het hoofdthema is ‘New Energy’ en de verbinding naar de nieuwe kansen van ‘Gas Meets Wind’. Directeur Hans Timmers van NWEA zal ingaan op dit onderwerp en uiteen zetten hoe de gasinfrastructuur op zee ten dienste van windenergie kan worden gesteld. De andere spreker is Scott Seatter van Vermilion Netherlands BV. Deze Nederlandse tak van de oliemaatschappij zet vol in op de energietransitie, geothermie om precies te zijn. Verder zal kunstenares Tanja Engelberts in een workshop haar foto’s tonen die zij van offshore constructies maakte. Zo zullen deelnemers worden aangemoedigd om out-of-the-box te denken. Aan het eind van de middag volgt een borrel. “Een stevig netwerkmoment om mee af te sluiten”, aldus Spee.

Meer informatie of aanmelden ga naar www.northseaoffshore.nl. LET OP: AANMELDEN KAN NOG TOT MAANDAG 29 MEI!

Bron artikel: Wind Energie magazine, mediapartner van North Sea Offshore

Share This