Vanuit het Operationeel Programma EFRO West-Nederland (OPWEST), oftewel Kansen voor West, is een nieuwe voucherregeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) gelanceerd. Het gaat om de Stimuleringsregeling Biobased Industries Kansen voor West.

 

Met deze nieuwe voucherregeling kunnen mkb’ers hun Biobased productieproces, producten of innovaties verder laten ontwikkelen of opschalen, waarbij ook gebruik kan worden gemaakt van de faciliteiten op de Biotech Campus Delft. Te ondersteunen mkb’ers moeten activiteiten uitvoeren die bijdragen aan de transitie van een lineaire industrie gebaseerd op fossiele grondstoffen, naar een industrie gebaseerd op biologische processen en grondstoffen.

In aanmerking komende mkb’ers kunnen de volgende soorten vouchers aanvragen:

  • een vestigingsvoucher, deze wordt door de onderneming ingezet bij Planet B.io of Bioprocess Pilot Facility voor het laten groeien van een Biobased business case en het verkrijgen van een locatie, idealiter op een field lab/innovatief ecosysteem. Een vestigingsvoucher bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten exclusief BTW, met een maximum van € 15.000;
  • een groeivoucher, deze wordt door de onderneming ingezet bij Planet B.io of Bioprocess Pilot Facility om ondersteuning te krijgen bij een onderzoek om een Biobased business case te laten groeien. De voucher moet worden gebruikt voor onderzoek om techno-economische bottlenecks van (een product of proces van) de onderneming op te lossen of support te leveren in de pre-piloting fase (laatste onderzoekswerk voordat pilotproeven kunnen starten). Een groeivoucher bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten exclusief BTW, met een maximum van € 15.000;
  • een pilotvoucher, deze wordt door de onderneming ingezet bij Bioprocess Pilot Facility om een nieuwe Biobased business case op te schalen tot pilotschaal met behulp van de faciliteiten van Bioprocess Pilot Facility. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door Bioprocess Pilot Facility. Hierbij worden bijvoorbeeld eerste (tientallen) kilogrammen product gemaakt, of een proces wordt voor het eerst met industriële apparatuur (in plaats van lab-apparatuur) uitgetest. Een pilotvoucher bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten exclusief BTW, met een maximum van € 50.000.

Aanvragen voor bovenstaande vouchers kunnen vanaf 31 januari 2020 digitaal worden ingediend via www.efro-webportal.nl. Het subsidieplafond van € 451.750 wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Kijk voor meer informatie op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-5737.html

Over het programma

Met het Operationeel Programma EFRO West-Nederland (OPWEST) wil West-Nederland bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling, de toepassing van hernieuwbare energiebronnen en investeringen in energie-efficiëntie stimuleren.

Het programma (OP-West of Kansen voor West II genoemd) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland en de vier steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Een groot deel van het programmabudget is afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat € 182 miljoen beschikbaar stelt. Dit wordt aangevuld met de cofinanciering van de provincies, het Rijk en de projectuitvoerders.

Share This