Ontwikkelingsbedrijf NHN heeft het jaarverslag over 2018 gepubliceerd.

Een jaar met een bijzondere start, omdat aandeelhouders en het Ontwikkelingsbedrijf door het tekenen van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst in een andere verhouding tot elkaar zijn komen te staan. Dat gebeurde na een zeer positieve evaluatie van het Ontwikkelingsbedrijf.

Holland boven Amsterdam profiteert van het gunstige economische klimaat. Ondernemers hebben weer uitbreidingsplannen. Dit merken we bij NHN, waar meer vragen dan in het voorgaande jaar binnenkwamen. Ook merkt NHN een groei van activiteiten met onder andere de opname van Destinatiemarketingorganisatie Holland boven Amsterdam als onderdeel van NHN, maar ook door verschillende extra opdrachten uit de deelregio’s. NHN en haar zeer gemotiveerde team leveren graag een bijdrage aan een gezonde economische basis voor de regio.

Lees hier het jaarverslag online

Share This