Een recent vrijgegeven studie door Energy Delta Institute part of New Energy Coalition als één van de uitvoerende partijen binnen het North Sea Energy Consortium toont aanzienlijke kostenbesparingen voor groene waterstofproductie op de Noordzee aan.

 

Door op beschikbare platformen groene waterstof te produceren uit windenergie van omringende windparken kan worden uitgespaard op de aanleg van een kabelverbinding tussen het windpark en de eindverbruiker. Naast deze berekeningen is ook gekeken naar de kosten van offshore stroomomzetting in windturbines en het omzetten van aardgas in waterstof.

De productiekosten van groene waterstof kunnen, rekening houdend met genoemde besparing op de kabelverbinding en afhankelijk van de ligging uit de kust, uitkomen op €1,- a €1,75 per kg. Als een deel van de windenergie wordt omgezet in groene waterstof en de rest van de stroom aan land afgezet, dan variëren de kosten tussen de €1,75 en €2,25 per kg.

Deze kostenramingen liggen lager dan de meeste ramingen voor stroomomzetting in waterstof op het vasteland. Onderzoeksleider prof. Catrinus Jepma, hoogleraar Energie en Duurzaamheid bij de Rijksuniversiteit Groningen: ‘’Op de Noordzee kun je profiteren van de steeds kortere afstand tussen windparken en platformen. Dit leidt tot besparing op de kosten van het stroomnet, terwijl de geproduceerde waterstof via de
bestaande gasinfrastructuur naar land kan worden gebracht.’’

De omzetting van stroom in waterstof zal naar verwachting steeds belangrijker gaan worden, gezien de fluctuerende waarde van een deel van de stroomvoorziening zonder opslag. Dit is nu het geval op momenten waarop teveel stroom wordt aangeboden in periodes met een geringe vraag. Daarnaast kan het stroomnet soms het grote aanbod van stroom niet aan en is het om die reden nodig dat stroomoverschotten worden omgezet in een energievorm die gemakkelijk is op te slaan, transporteren en toe te passen.

De complete studie is beschikbaar via de website van het North Sea Energy Consortium.

Share This