Het Innovatiefonds Noord-Holland (IFNH) is van start gegaan. Doel van het nieuwe fonds is het stimuleren en ondersteunen van innovatieve projecten in het midden- en kleinbedrijf (mkb) binnen de provincie Noord-Holland.

 

Het dit voorjaar al aangekondigde fonds is een initiatief van de provincie Noord-Holland, de holding bedrijven van de Universiteit van Amsterdam, het Academisch Medisch Centrum en de Hogeschool van Amsterdam en Sanquin. Voor het fonds is een budget van € 21 miljoen beschikbaar, waarvan € 12,5 miljoen voor de periode 2018-2023 (het zogeheten eerste fondsdeel).

Vanuit het fonds kunnen converteerbare leningen worden verstrekt aan mkb-ondernemers en startups (jonger dan vijf jaar oud) die ontstaan vanuit de kennisinstellingen.

Leningen kunnen worden verstrekt ten behoeve van de zogeheten Proof-of-Conceptfase (PoC) van de ontwikkeling van een duurzaam en innovatief product of proces. In deze fase is er een uitgewerkt idee op papier dat nog in praktijk gebracht moet worden, bijvoorbeeld door het bouwen van een prototype.

De omvang van de lening is minimaal € 50.000 en maximaal € 300.000.

Aanvragen kunnen via de website worden ingediend bij het Innovatiefonds Noord-Holland. Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie en worden behandeld in volgorde van ontvangst zolang er middelen beschikbaar zijn.

Kijk voor meer informatie op: https://innovatiefondsnoordholland.nl/