Maandag 25 juni 2018 – het Innovatielab Alkmaar wordt vol verwachting in gebruik genomen.

In de C-vleugel van het voormalige Hoofdgebouw Inholland Alkmaar worden deze week een aantal lokalen ingericht waar studenten en docenten ongestoord aan innovatieve projecten kunnen werken en eenvoudig met elkaar in contact kunnen treden. Naast Inholland Delft is Alkmaar de tweede Inholland locatie met een innovatielab.

 

Mark Wokke (medeoprichter van het innovatielab): “Een half jaar geleden ontstond het idee om in Alkmaar een innovatielab te realiseren. Samen met Mike de Vogel en Jan Noordermeer hebben wij het plan uitgewerkt en is de realisatie ervan een feit. Hier zijn wij heel trots op. In eerste instantie zullen met name de TOI (Techniek, Ontwerpen en Informatica) studenten in het lab met hun projecten aan de slag gaan. Maar uiteraard kunnen ook Inholland studenten van andere domeinen die bij een project betrokken zijn, van de ruimtes gebruik maken”.

De officiële opening van het lab zal in het nieuwe schooljaar plaatsvinden.

Share This