De Vrije Universiteit Amsterdam (VU), gemeente Alkmaar en het regionale bedrijfsleven hebben samen in De Telefooncentrale een kennis- en innovatiecentrum voor big data en data science in Alkmaar gevestigd. Onder supervisie van het Amsterdam Center for Business Analytics, een multidisciplinair onderzoeksinstituut van de VU, is in Alkmaar in 2014 een big data onderzoeksprogramma gestart. Bedrijven en de gemeente Alkmaar zijn al overeenkomsten aangegaan met de VU voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

 

Met het centrum en het samenwerkingsprogramma beogen de initiatiefnemers:

·         regionale economische bedrijvigheid te stimuleren door kennis en ondernemerschap samen te brengen;
·         organisaties en overheden te ondersteunen bij vraagstukken op het gebied van big data en data science;
·         een ondernemende broedplaats te creëren voor bedrijven die producten en diensten willen ontwikkelen;
·         kennis en talent te ontwikkelen, te stimuleren en samen te voegen;
·         een platform te bieden voor verbinding en het creëren van een versterkend netwerk.

Bij bedrijven gaat het om toegepast onderzoek ten behoeve van bijvoorbeeld green analytics (afvalstromen en logistiek), business model innovation, en bij de gemeente gaat het om beleidsvoorbereiding en beleidsmonitoring in de zorg en veiligheid. Voor deze onderzoeken worden promovendi aangenomen die in het kennis- en innovatiecentrum Data Science in vier jaar tijd op deze onderwerpen promoveren. Inmiddels zijn afstuderende studenten al bezig de onderzoeken voor te bereiden en hebben diverse studenten al een bijdrage geleverd aan het oplossen van bedrijfsproblemen. Bedrijven hebben aangegeven samen te willen werken door met hun, al lopende, onderzoeken aan te haken op het programma in Alkmaar.

Share This