Energie
Nieuws

Hydrogen Valley Noord-Holland: van waterland naar waterstofland

Nederland klimaatneutraal in 2050. Op weg naar het bereiken van dit ambitieuze doel, zal waterstof een belangrijke bijdrage leveren. Welke rol kan waterstofregio Noord-Holland hierin spelen? Die vraag stond centraal tijdens het waterstofcongres dat Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) vrijdag 30 juni organiseerde tijdens Sail Den Helder.

Rob Jetten: "Noord-Holland vertegenwoordigt hele waterstofketen"

Meer dan 250 bezoekers werden deze dag meegenomen in de regionale ontwikkelingen op het gebied van waterstof, met als hoogtepunt de  uitreiking van de Hydrogen Valley-status aan Noord-Holland. Na een welkom van wethouder Peter van Diepen (duurzaamheid & energietransitie) was het aan minister Rob Jetten om de bezoekers toe te spreken middels een videoboodschap.

“Het kabinet wil de productie en het gebruik van duurzame waterstof verder helpen ontwikkelen. Jullie regio biedt hiervoor meerdere aanknopingspunten: voor de productie en aanlanding van duurzame waterstof in Den Helder, voor import via de zeehavens en toepassing van waterstof in het Noordzeekanaalgebied. Daarmee vertegenwoordigt deze Hydrogen Valley de hele keten. Ik ben benieuwd hoe Noord-Holland kan bijdragen aan de Nederlandse èn Europese ambities op waterstofgebied.”

WhatsApp Image 2023-07-05 at 10.41.27

Enorme opgave

Gijs Postma van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat nam de aanwezigen vervolgens mee in de enorme opgave die schuilgaat achter de energietransitie. Hij presenteerde een overzicht van verschillende subsidiestromen en ging in op de mogelijkheid om waterstof te importeren. “Voor 2030 willen we deze importstromen op gang hebben, waar mogelijk samen met buurlanden.”

Groene waterstof heeft de voorkeur, maar dit zal worden gecombineerd met blauwe waterstof waarbij de CO2 die vrijkomt bij de productie ondergronds wordt opgeslagen. “Juist door groene en blauwe waterstof te combineren, helpen we de ontwikkeling vooruit en kunnen we het proces versnellen.”

Integrale aanpak

Rene Peters (TNO) ging in zijn presentatie uitvoerig in op de rol en het belang van de Noordzee bij de energietransitie. Hij presenteerde een integrale aanpak met een combinatie van CO2-opslag, energie-eilanden en offshore platforms. Vervolgens is er infrastructuur nodig om de opgewekte energie aan land te brengen. Deels kunnen hiervoor bestaande (aardgas)pijpleidingen worden gebruikt die aansluiten op het Europese gasleidingennetwerk op land, de zogeheten ‘H2 Backbone’.

Peters hield een warm pleidooi voor de uitbreiding van deze infrastructuur, waarbij energiehubs worden ontwikkeld en grote windparken op land en op zee worden verbonden. “Er is een integrale visie nodig van de Noordzeelanden om tot een optimale infrastructuur te komen die aansluit bij de ambities.”

H2Valley Noord-Holland

Een hoogtepunt  in het programma was de uitreiking van de Hydrogen Valley-status. Die eervolle taak was toebedeeld aan Matthijs Soede, sr beleidsadviseur bij de Europese Commissie en directeur van de Clean Hydrogen Mission. De beleidsadviseur sprak zijn waardering uit voor de inzet van de provincie voor het behalen van de klimaatdoelen. “Deze regio is van ‘waterland’ naar ‘waterstofland’ gegaan en slaagt er nu al in om een grote hoeveelheid groene energie van zee af te halen. Noord-Holland is een regio die van aanpakken weet en met beide benen op de grond staat.”

Vervolgens werd gedeputeerde Edward Stigter op het podium geroepen om het certificaat in ontvangst te nemen. Soede drukte Stigter op het hart om voor het realiseren van de waterstoftransitie vooral de samenwerking te zoeken met andere belanghebbenden. “En vergeet daarbij niet de kennispartijen en het onderwijs.”

Waterstofprojecten in Noord-Holland

De Hydrogen Valley-status voor Noord-Holland werd gerealiseerd dankzij intensieve samenwerking tussen het Noordzeekaalgebied (NZKG) en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, met ondersteuning door de New Energy Coalition. In een gezamenlijke presentatie namen Esther Zijl (ONHN) en Ingrid Post (NZKG) het publiek mee langs een selectie van meer dan 30 waterstofprojecten. Een van de projecten is Duwaal in de Wieringermeer. Daarbij gaat het om een windmolen die waterstof produceert en al levert aan twee tankstations voor vrachtverkeer.

Een recente ontwikkeling is het Fieldlab Waterstof in Agri dat deze maand van start gaat en waarbinnen kennis en ervaring wordt gedeeld en pilots worden uitgevoerd met de productie, opslag en het gebruik van waterstof in het agrarische bedrijf. Een ander mooi voorbeeld is de vergroening van staalproductie bij Tata Steel en de productie van duurzame brandstoffen in de haven van Amsterdam. Klik hier om naar de interactieve kaart te gaan met alle waterstofprojecten in Noord-Holland. 

Blauwe waterstof-fabriek

Na een korte pauze begeleidde dagvoorzitter Nienke Homan een tweetal paneldiscussies. Als eerste ging het over hergebruik van bestaande aardgasleidingen voor transport van waterstof. De conclusie was dat hergebruik een voorwaarde om de gewenste CO2-reductie te behalen.

Simeon Molenaar (NAM) nam de zaal mee in een grootschalig project: de voorgenomen bouw van H2Gateway. Deze fabriek moet 400 kiloton blauwe waterstof per jaar gaan maken. Een uitkomst om de overstap te maken zolang er niet genoeg groene waterstof beschikbaar is, concludeerde het panel. “H2Gateway is dan een belangrijke, drijvende kracht achter de energietransitie.”

Via het livestreamplatform NHNEXT kijk je het tweede deel van het congres, met onder andere de Hydrogen Valley-status overhandiging en de paneldiscussies terug. Klik hier om de stream te bekijken.

Tekst: Monique Ooms
Fotografie: Peter van Aalst en eigen foto’s

Hydrogen Hub Noord-Holland

Foto impressie van de dag

Gerelateerd