HBA en NH Media bundelen hun krachten om de activiteiten en ontwikkelingen in Holland boven Amsterdam goed onder de aandacht te kunnen brengen van de Noord-Hollander. Het grote bereik van de crossmediale kanalen van NH Media zorgt voor een optimale publieke nieuws- en informatievoorziening. NH Media is het mediabedrijf van de merken NH Nieuws, NH Radio en NH Sport en informeert en inspireert de Noord-Hollander met hoogwaardige content voor apps, websites, social media, radio en televisie. Destinatiemarketing Holland boven Amsterdam (HBA) versterkt het vrijetijdsaanbod door het gebied als een aantrekkelijke bestemming voor kort en middellang verblijf en/of dagbezoek aan te bieden.

De inwoner van Noord-Holland vormt een belangrijke doelgroep voor het bezoeken van evenementen en dagjes uit binnen de regio. Promotie en beeldregistratie van de activiteiten, de regio en evenementen zijn dan ook belangrijke onderdelen. Op deze zonnige dag hebben destinatiemarketing Holland boven Amsterdam en NH Media hun samenwerking bekrachtigd. ‘Er wordt al veel samengewerkt maar als mediapartner zal NH media nadrukkelijk betrokken worden bij de communicatie van de toeristischemarketing. Denk aan aandacht bij events, bekendheid van netwerkbijeenkomsten en lanceringen of de spin off van bijzondere acties’, aldus Thijs Pennink, directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Ger Welbers, commercieel directeur van NH Media: ‘Door structureel samen te werken, leveren we een actieve bijdrage waarmee de doelen van de destinatiemarketing mede bereikt worden. En het maakt ons onderdeel van een waardevol netwerk.’ Toerisme is belangrijk voor onze regio. Direct vanwege omzet en werkgelegenheid, maar ook indirect door de aantrekkelijke omgeving, spin-off van toerisme in andere sectoren, het behoud van onder meer voorzieningen en cultureel erfgoed.

Share This