Vestigen
Nieuws

HIRB+ subsidies

Ook dit jaar biedt de provincie Noord-Holland weer de mogelijkheid om HIRB+-subsidie aan te vragen, zowel voor gemeenten als voor het bedrijfsleven. Er zijn met name op duurzaamheidsgebied zeer interessante nieuwe mogelijkheden voor bedrijven op bedrijventerreinen.

Met dit bericht willen we bedrijven en gemeenten graag informeren over wat er dit jaar op stapel staat op het gebied van de provinciale HIRB+-subsidies. We zetten de belangrijkste zaken op een rij.

Wat zijn HIRB+ -subsidies ook alweer?
HIRB+ -subsidies bieden een financiële impuls waarmee de provincie de kwaliteit, duurzaamheid en
toekomstbestendigheid op de bedrijventerreinen in de provincie Noord-Holland probeert te
stimuleren. De HIRB-regeling bestaat al jaren en heeft zich bewezen als een goede aanjager voor
investeringen van gemeenten en het bedrijfsleven op bedrijventerreinen. HIRB+ richt zich dit jaar op:

  • Duurzaamheidsmaatregelen, door gemeenten én bedrijven
  • Georganiseerd beheer / parkmanagement
  • Herstructurering van bedrijventerreinen, verblijfsrecreatie en winkelgebieden

HIRB Fysiek

Deze regeling wordt opengesteld door middel van een tender. De openstellingsperiode voor HIRB Fysiek (Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen).

Aanvragen loopt dit jaar van 28 april t/m 26 mei 2022. Het bijbehorende subsidieplafond bedraagt € 1,5 mln.

De provincie Noord-Holland wil met deze subsidie de kwaliteit van de bestaande bedrijventerreinen en haventerreinen in Noord-Holland verbeteren. Gemeenten en ondernemers kunnen fysieke investeringen in herstructurering voor 25% gesubsidieerd krijgen.

Voorwaarde is dat het om een verouderd bedrijventerrein gaat welke is opgenomen in de zogenaamde prioriteitenlijst.

HIRB+ duurzaamheid

Het verduurzamen van bedrijventerreinen is belangrijk om de CO2 uitstoot te verminderen. De provincie Noord-Holland wil met deze subsidie de verduurzaming op Noord-Hollandse bedrijventerreinen stimuleren.

De provincie geeft subsidie voor het realiseren van fysieke duurzaamheidsmaatregelen die zijn gericht op energie besparing, gebruik en opwek van duurzame energie aan een bedrijfsgebouw(en) of in de openbare ruimte op een bestaand bedrijventerreinen in Noord-Holland.

De regeling staat open tot en met 28 december 2022, 17:00 uur of eindigt wanneer het subsidieplafond is bereikt.

HIRB+ Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties

De provincie Noord-Holland wil gemeenten en bedrijven stimuleren om de Noord-Hollandse werklocaties toekomstbestendig te maken.

Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten en ondernemingen.

Subsidie kan gebruikt worden voor het inrichten van een organisatie voor beheer van een bedrijventerrein en het begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein. 

Daarnaast kunnen alleen gemeenten subsidie aanvragen voor het opstellen van regionale en lokale visies voor bedrijventerreinen en kantoorlocaties.

De regeling staat open tot en met 29 december 2022 vóór 17.00 uur of eindigt wanneer het subsidieplafond is bereikt.

HIRB+ Ondersteuning winkelgebieden

Voor de ondersteuningsmogelijkheden in winkelgebieden kan contact worden gezocht met:
Servicepunt provincie Noord-Holland:
tel. 0800 0200 600 (gratis)
e-mail: [email protected].

HIRB+ Revitalisering Verblijfsrecreatie

De provincie Noord-Holland wil de verblijfsrecreatieve sector revitaliseren en toekomstbestendig maken en houden. Subsidie wordt verleend voor planvorming op het gebied van kwaliteitsverbetering en verduurzaming.

Doelgroep
Subsidie aanvragen kan door eigenaren, exploitanten en VvE’s van campings of vakantieparken voor toeristisch-recreatieve verhuur. Op het complex moeten minimaal 40 plekken of huisjes aanwezig zijn.

Activiteiten
De provincie geeft subsidie voor:

a. onderzoek of planvorming ten behoeve van kwaliteitsverbetering, en
b. onderzoek of planvorming ten behoeve van verduurzaming;
waarbij toeristische-recreatieve verhuur centraal staat.

De Taskforce verblijfsrecreatie staat klaar om ondernemers in de verblijfsrecreatie te ondersteunen bij de HIRB aanvraag. Voor eigenaren, exploitanten en VvE’s die nog niet zo ver zijn om een HIRB+ aanvraag te doen biedt het Verblijfsrecreatie Expert Team een eerste ondersteuning richting een toekomstbestendig aanbod. 

Het Verblijfsrecreatie Expert Team is opgericht om recreatieondernemers of besturen van een Vereniging van Eigenaren (VvE) met een vakantiepark in Noord-Holland Noord te ondersteunen.

De Taskforce helpt bij het aanvragen.

Welk type HIRB+ is met name interessant voor het bedrijfsleven?

Dat is de subsidie HIRB+ Duurzaamheid. Gemeenten, parkmanagementorganisaties èn
samenwerkende bedrijven kunnen dit jaar rechtstreeks subsidie aanvragen bij de provincie voor een
hele lijst aan fysieke duurzaamheidsinitiatieven. Subsidies kunnen maximaal € 200.000,- bedragen.
Deze nieuwe subsidiemogelijkheid is daarom zeer interessant voor het bedrijfsleven.

Maximaal 20% van de investeringen zijn subsidiabel (NB: bij PV-panelen 10%). Aanvragen worden op
volgorde van binnenkomst behandeld. Er geldt dus ‘Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.’ Wij
raden belangstellenden dus aan snel te reageren, omdat wij verwachten dat het subsidieplafond van
2,5 miljoen euro snel bereikt kan worden. HIRB+ subsidies mogen ‘gestapeld’ worden met andere
subsidieregelingen, maar het is wel zaak voor de aanvrager om na te gaan of stapeling van subsidies
consequenties heeft voor de andere subsidieregeling, zoals SDE+.
NB: Ook de HIRB+-OTW regeling kan interessant zijn voor bedrijven (voor proceskosten en
onderzoek).

Tips & tricks

Tip 1: Start nooit met uitvoeren van de activiteit voordat de aanvraag door de provincie is
ontvangen. Houdt administratie zorgvuldig bij en let op of in de toekenningsbrief van de provincie
zaken staan om rekening mee te houden, zoals een accountantsverklaring voor aanvragen hoger dan
€ 125.000,-

Tip 2: Check of HIRB+ duurzaamheid gecombineerd kan worden met andere subsidieregelingen (zoals SDE+), gemeentelijke regelingen en/of fiscale voordelen (MIA/VAMIL/KIA). Let wel op dat er geen sprake is van ongeoorloofde staatsteun, die tegen Europese regels indruist. Op grond van de reguliere ‘de-minimisverordening’ kunnen decentrale overheden (zoals de provincie en gemeenten) ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen zonder dat dit staatssteun oplevert.

Tip 3: Combineer een HIRB+-duurzaamheid aanvraag met een OTW-aanvraag, zodat ook
proceskosten met een maximum van € 25.000 gesubsidieerd kunnen worden.

Tip 4: Vraag ondersteuning aan het Ontwikkelingsbedrijf. Wij hebben reeds jaren ervaring met de HIRB regelingen. Of je nu ondernemer bent of gemeente; neem vooral contact met ons op. 

Nico Meester

Projectleider verduurzaming bedrijventerreinen

[email protected]
06-13445447

Persoon op de foto - Cees Brinkman

Cees Brinkman

Teamleider vestigingsklimaat en jouw HIRB specialist

[email protected]
06-33817886

Gerelateerd