Vanaf 17 maart tot 23 april is het weer mogelijk HIRB subsidie aan te vragen. Het gaat om drie regelingen, namelijk: HIRB+ Toekomstbestendige winkelgebieden, HIRB+ Ondersteuning toekomstbestendige werklocaties en HIRB: Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland (openstelling vanaf 30 maart).

Gemeenten in de regio Noord-Holland Noord kunnen terecht bij ONHN voor ondersteuning en advies bij de HIRB aanvragen.

Belangrijk bij deze subsidieregeling zijn de volgende data:

• Vanaf 17 maart 09.00 uur zijn de onderdelen OTW en Winkelgebieden opengesteld voor subsidieaanvragen. Deze sluiten 31 december.
• Voor de HIRB+-fysieke herstructurering staat de periode 30 maart tot en met 23 april (17.00 uur) open voor het indienen van aanvragen.

Meer informatie

Alle informatie over deze regelingen kunt u vinden op de provinciale website:
1. Informatie HIRB+ Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties, subsidies
2. Informatie HIRB+ Toekomstbestendige winkelgebieden, subsidie
3. HIRB Herstructurering en intelligent ruimtegebruik bedrijventerreinen Noord-Holland, subsidie (na 24 maart up-to-date)
Contact algemene vragen
Voor algemene vragen over de subsidieregeling kunt u terecht bij het Servicepunt Noord-Holland, telefoon 0800 – 0200 600.

Contact inhoudelijke vragen

Voor inhoudelijke vragen kunt u voor OTW/Winkelgebieden terecht bij Margot Recter (recterm@noord-holland.nl, 06 – 46 38 21 03)
Voor inhoudelijke vragen over HIRB+-fysieke herstructurering kunt u terecht bij Robert Cornfield (cornfieldr@noord-holland.nl, 06 – 48 13 76 21)

Contact ondersteuning bij indienen aanvraag

Wilt u meer willen weten of ondersteuning nodig hebben bij het indienen van een subsidieaanvraag voor HIRB+, neem dan gerust contact op met: Cees Brinkman, cbrinkman@nhn.nl, 06 – 33 81 78 86

Verblijfsrecreatie

Dit jaar wil de Provincie Noord-Holland ook starten met een pilot voor toekomstbestendige verblijfsrecreatie. Er is € 50.000,- beschikbaar om te verkennen hoe verblijfsrecreatie onderdeel kan worden gemaakt van de verschillende HIRB+ regelingen. In de bijlage staat aangegeven waar de provincie aan denkt, maar graag vernemen wij uw suggesties.

Voor vragen, opmerkingen en ideeën over dit onderdeel kunt u contact opnemen met Joris Pieter Neuteboom (neuteboomj@noord-holland.nl, 06 – 18 30 60 78)

Share This