Energie
Nieuws

Greenport Nederland op werkbezoek bij het Altongebied

Vanuit Greenports Nederland vond afgelopen vrijdag 17 juni een interessant werkbezoek in het Altongebied in Heerhugowaard plaatst. Tijdens het bezoek zijn de bedrijven: Tesselaar Freesia, NH Parika en Amigo plant bezocht en vertelde de ondernemers over hun bedrijfsontwikkelingen en duurzame energieoplossing. De ondernemers in het Altongebied onderscheiden zich door vakmanschap, innovatief ondernemerschap, marktgerichte producten, gezonde bedrijven met veel werkgelegenheid en een duurzame bedrijfsvoering.

Het Altongebied in Heerhugowaard

 

Sinds 2013 werkt Ontwikkelingsbedrijf NHN als onafhankelijke gebiedscoördinator aan het toekomstbestendig maken van het Altongebied in Heerhugowaard. Dit doet Ontwikkelingsbedrijf NHN door samenwerking tussen ondernemers te organiseren, het aantrekken van nieuwe bedrijven, verduurzamen van de energievoorziening en samenwerking met overheden, HVC Groep en banken. Het Altongebied is circa 220 hectare groot en heeft een glasareaal van circa 90 hectare. In het gebied zijn vooral sierteeltbedrijven gevestigd. Geteelde producten zijn alstroemeria’s, chrysanten, freesia’s, lelies, vetplanten, terras- en tuinplanten, stelitzia’s en tulpen. Daarnaast vindt er zaadvermeerdering plaats en is er één paprikateler in het gebied actief. Tot slot zijn er twee weefselkweekbedrijven gevestigd, die in kunstmatige voedingsbodems basispartijen kweken die vervolgens overal op de wereld vermeerderd worden.

Als resultaat van de samenwerking tussen de bestaande ondernemers is in 2015 de Ondernemersvereniging Alton (OVAL) opgericht. Gesterkt door het perspectief op een warmtenet hebben de ondernemers een gezamenlijke toekomstvisie opgesteld. In de toekomstvisie Alton is de ambitie opgenomen om in 2030 voor de teelt van gewassen geen gebruik meer te maken van fossiele brandstoffen. Alle 25 ondernemers in het gebied zijn lid van OVAL en hebben de toekomstvisie ondertekend. In maart 2016 is de toekomstvisie aangeboden aan bestuurders van de gemeente Heerhugowaard en provincie Noord-Holland. Op dit moment heeft de grootste prioriteit binnen het Alton de verdere verduurzaming van het gebied.

Verduurzamen van het gebied

Een belangrijk onderwerp voor de ondernemers in Alton is energie. Van een gemiddeld glastuinbouwbedrijf bestaan een derde van de kosten namelijk uit energiekosten. In 2014 is daarom door LEI Wageningen UR een energieonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat in het Altongebied een derde van het totale energieverbruik in de gemeente Heerhugowaard plaats vindt. In samenwerking met HVC uit Alkmaar is vervolgens SDE+ subsidie aangevraagd voor de Bio Energie Centrale (BEC). De subsidie werd toegekend en daarmee is het startschot gegeven om het doortrekken van het warmtenet van HVC naar Alton te onderzoeken. Door intensieve samenwerking tussen NH Paprika, HVC en Ontwikkelingsbedrijf NHN is er een leveringscontract gemaakt tussen HVC en NH Paprika. Met een garantstelling van de gemeente Heerhugowaard om in 10 jaar tijd 2.500 woningequivalenten op het warmtenet aan te sluiten, kwam de businesscase rond en kon de aanleg starten. Op 1 januari 2019 werd de eerste duurzame warmte geleverd aan NH Paprika. In november 2019 is ook Gootjes Allplant aangesloten en in de zomer van 2021 is Amigo Plant aangesloten. Met deze bedrijven is een gasverbruik van 5.500.000m3 aardgasequivalent verduurzaamd, waarmee 9.900 ton CO2-uitstoot per jaar vermeden wordt. De verduurzaming van de energievoorziening gaat gepaard met behoefte aan externe CO2 als voedsel voor de gewassen. Met HVC wordt daarom samengewerkt om CO2 af te vangen van de Biomassa Energie Centrale in Alkmaar. Een pilot fabriek met afvangcapaciteit van 4.000 ton per jaar is sinds het voorjaar 2020 operationeel en levert CO2 aan de glastuinbouw in Alton. Er wordt onderzoek gedaan naar verdere opschaling van de CO2 afvang.

De grootste zonthermie-installaties van Nederland

Een ander voorbeeld van een duurzame investering van een ondernemer in het Altongebied tijdens het werkbezoek is van Tesselaar Freesia. Tesselaar Freesia heeft geïnvesteerd in een van de grootste zonthermie-installaties van Nederland (9.300m2), waarmee de teelt van freesia’s duurzaam verwarmd en gekoeld wordt. 

Op het moment dat de zon schijnt worden de collectoren opgewarmd en wordt er warmte opgeslagen, de extra energie wordt in de winter gebruikt om de kassen te verwarmen. Jaarlijks wordt hiermee 1,2 miljoen kuub aardgas bespaard, wat zorgt voor een reductie van 2500 ton CO2 per jaar.

Tesselaar Freesia zonthermie

Nieuwe vestigers

Het perspectief op een toekomstbestendig glastuinbouwgebied heeft er voor gezorgd dat nieuwe ondernemers uit het buitengebied zich graag in Alton willen vestigen of verplaatsen. Het bedrijf Amigo Plant heeft hiertoe in 2017 een kavel van 10 hectare in Alton gekocht. In 2018 kocht het bedrijf nog eens een kavel van 5 hectare en in 2019 werd Sol Roses overgenomen. In 2021 is de vestiging van Sol Roses uitgebreid met 2,2 hectare en aangesloten op het warmtenet van HVC. De komende jaren zal Amigo Plant haar teeltareaal in Alton flink uitbreiden tot zo’n 20 hectare. De inzet van de POP3 Verplaatsingssubsidie voor glastuinbouwbedrijven door provincie Noord-Holland en de Europese Unie geeft een extra boost aan de bedrijfsverplaatsingen en moderniseringen.

Amigo plant - werkbezoek alton
Persoon op de foto - Dave Vlaming

DAVE VLAMING

Dave Vlaming is als adviseur vastgoed- en gebiedsontwikkeling gespecialiseerd in publiek-private samenwerking en, onder andere in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf, als onafhankelijke consultant/onderzoeker betrokken bij het Alton.

Gerelateerd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.