Energie
Nieuws

Green Shipping Waddenzee gelanceerd

Het programma Green Shipping Waddenzee lanceerde vandaag de website greenshippingwaddenzee.nl. Deze website geeft een goed beeld van het programma en de vijf projecten die vanaf de start van het Programma in maart 2020 zijn begonnen.

Ambitie: 60% CO2-reductie voor de waddenvloot in 2030

Met het vierjarige programma Green Shipping Waddenzee gecoördineerd door FME, versnellen bedrijfsleven, kennisinstellingen en havens de innovaties voor CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart en faciliteiten in de Waddenhavens. In het Programma Green Shipping Waddenzee werken het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de havens samen om innovaties in het gebied te versnellen. Er wordt meer dan € 25,8 miljoen geïnvesteerd in tien deelprojecten, die van maart 2020 tot april 2024 gerealiseerd gaan worden. Hiervan is € 8 miljoen een subsidie van het Waddenfonds en de Waddenprovincies cofinancieren met ruim € 2,6 miljoen.

Het Programma heeft de ambitie om 60% CO2-reductie te realiseren voor de waddenvloot in 2030. Het Green Shipping programma heeft de volgende concrete doelen:

  • Versnellen van innovaties op het gebied van CO2-neutrale en fossielvrije scheepvaart voor de Waddenvloot;
  • Ontwikkelen van (haven) faciliteiten voor emissiearme en energie neutrale scheepvaart (onder andere het opwekken van energie neutrale walstroom met behulp van gebruik groene waterstof). 

 

Het programma omvat tien pilotprojecten verdeeld over de Waddenzeehavens. 

  • Ombouw van de Ecolution. Gecomprimeerd waterstofgas wordt gebruikt als brandstof en brandstofcellen voor de stroomvoorziening van de elektrische aandrijving.
  • Ontwikkeling maritieme methanolsystemen. Groene methanol wordt ingezet als brandstof voor ‘direct methanol’ brandstofcellen voor boordstroom en aandrijfsysteem voor jachten en o.a. schepen van de bruine vloot.
  • H2 walstroom. Groene waterstof wordt gebruikt in mobiele units, die walstroom produceren voor schepen in de havens. Film Den Helder Elektrolyser live
  • Den Helder: Elektrolyser en ombouw serviceschip. Een ketenproject waarbij groene stroom via elektrolyse leidt tot waterstofproductie. De waterstof wordt in Den helder aangeboden voor de scheepvaart en wegverkeer. Film Den Helder H2 Service schip live

Gerelateerd