Veel verantwoordelijkheden bij de mensen op de werkvloer leggen, zorgen dat je personeel aanneemt dat past bij de bedrijfscultuur. Kenmerken van bedrijven waar het goed werken is.

Bedrijven waar het management weet wat het wil, zijn meer in trek bij personeel dan bedrijven die een minder duidelijk doel voor ogen hebben. Wie gelooft in de visie van het bedrijf is gemotiveerder. Ook het stimuleren van een gezonde balans tussen werk en privé en ontwikkelingsmogelijkheden scoren hoog. Dat blijkt uit de resultaten van een groot onderzoek van Great Place To Work, dat onder 38000 werknemers bij 140 Nederlandse bedrijven is uitgevoerd. Het bedrijf, dat in bijna zestig landen actief is, begeleidt bedrijven om beter te worden.

Uit journalistiek onderzoek in Amerika is gebleken dat bedrijven waar mensen graag werken er vertrouwen is tussen leiding en werknemers, mensen trots zijn op hun baan en er plezier beleefd kan worden met collega’s. Eind maart krijgen 62 Nederlandse organisaties het certificaat behorende bij de titel Great Place To Work uitgereikt. Onder deze bedrijven Enza zaden in Enkhuizen, AbbVie in Hoofddorp en Lightweight Containers in Den Helder.

Dat laatstgenoemde bedrijf maakt lichtgewicht fusten voor dranken als bier en wijn, die voor ruim tachtig procent hergebruikt worden. Het bedrijf heeft nevenvestingen elders in Europa en Amerika.

Het vinden van personeel is nooit een probleem, zegt woordvoerder Bianca Hofland. Dat komt onder meer door de cultuur. Er wordt gewerkt met zelflerende teams, waarbij iedereen veel verantwoordelijkheid krijgt. Er is geen uren of vrijedagenregistratie. Resultaat: een ziekteverzuim van 0,8 procent. ,,We hebben geen functieomschrijvingen, maar rollen. Iedereen is gelijk en je mag doen waar je blij van wordt.’’ Lightweight Container werd vorig jaar ook uitgeroepen tot ’Vitaalste bedrijf van Nederland’. Hofland zegt dat er aan Great Place To Work is meegedaan om te kijken hoe de organisatie er voor staat en waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

Daarmee voldoet Lightweight Containers aan enkele belangrijke voorwaarden voor de certificering als ’Great Place To Work’.

Bron: NHD plus, Durk Geertsma

Share This