Op 20 november 2017 is bekend gemaakt dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Nederland komt. Door de Brexit was het niet mogelijk in London te blijven en na een loting is uiteindelijk Amsterdam de nieuwe vestigingsplaats geworden. Bij het EMA, dat waakt over de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen, werken 900 mensen. Naar verwachting levert het nog eens 1500 indirecte banen op en 30.000 extra hotelovernachtingen door bezoekers uit de farmaceutische industrie.

 

De komst van de EMA biedt ook voordelen voor de regio NHN; zowel door de huisvesting van werknemers en hun gezinnen als door de versteviging van de Europese School in Bergen door een groei van het leerlingenaantal. Vanuit regio Amsterdam worden er op dit moment al veel vragen gesteld aan de regio over mogelijke vestigingslocaties, mogelijkheden voor kinderopvang en vrijetijdsbesteding.

Ontwikkelingsbedrijf NHN stelt informatie ter beschikking om werknemers van het EMA zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden in de regio Noord-Holland Noord. Hiertoe is een website gelanceerd waarop deze informatie ook te vinden is: www.welcomeema.com

Share This