De landbouw staat voor een revolutionaire kennisomwenteling. Volgens Frans Feldberg, hoogleraar Data-driven Business Innovation aan de VU in Amsterdam. benut de sector slechts een fractie van de enorme hoeveelheden data en de inzichten die deze bieden. Noord-Holland Noord kan een voortrekkersrol vervullen, vanwege de innovatiekracht en sterke organisatorische infrastructuur van de regio. Ondernemers zijn nieuwsgierig, maar plaatsen ook kritische kanttekeningen.

 

Meteorologische verwachtingen, actuele bodemgegevens, realtime temperaturen, constante updates van de gewasstatus. De agrarische sector verzamelt steeds meer gegevens. Met de ontwikkeling van nieuwe, kleinere en goedkopere sensoren zijn nog veel meer data te genereren.

Slechts een fractie van de mogelijkheden om al die gegevens in de praktijk te gebruiken wordt benut, stelt Frans Feldberg, hoogleraar Data-driven Business Innovation aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De agrosector is een voorloper, weet hij. Boeren en tuinders houden al veel gegevens bij. ‘Zeker deze Greenport-regio in Noord-Holland Noord telt enkele pareltjes op dat gebied. Neem Seed Valley. De zaadveredeling is logisch al druk bezig met het analyseren van data om kennis te vergroten. Veel van de gegenereerde data binnen de bedrijven wordt nog niet echt in bruikbare kennis omgezet. Daar valt nog een wereld te winnen.’

In de sierteeltsector beschikt elke kweker al over minimaal één computer die data genereert, vervolgt Feldberg. ‘Neem het klimaat, de bemesting of productiecijfers. Sensoren voegen daar nog een nieuwe dimensie aan toe. Elke dag worden noviteiten geïntroduceerd om data te verzamelen. De mogelijkheden zijn oneindig. Aan de ondernemer de keuze wat hij daarmee doet.’

Praktijkervaring

Feldberg juicht het toe dat in de regio al veel interesse is voor datatechnologie. ‘Dat kan de regio een voorsprong geven. Hoe meer ondernemers aansluiten, hoe sneller we resultaten kunnen laten zien. Sowieso is het goed om praktijkervaring op te doen met data science.’ De hoogleraar kreeg onlangs bij een bloembollenstudieclub al positieve reacties. ‘Het was een inspirerende bijeenkomst. Er is enthousiasme om mee te doen in pilots. Wat mij betreft maken we gewoon een begin. Durf te experimenteren.’ Dat er scepsis is of koudwatervrees begrijpt Feldberg ook. ‘Hoewel we niet gelijk wonderen van big data hoeven te verwachten, kunnen we wel beginnen met metingen. Die kunnen gelijk waardevol zijn in de kennisdeling. Het leert ons hoe daarmee om te gaan.’

Datascience Alkmaar

Data Science Alkmaar is een kennis en innovatiecentrum op het gebied van big data en data science. Regionale overheden, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, wetenschappers en bedrijfsleven werken er samen met als doel de stimulering van regionale groei in dit economische domein. Hoogleraar Frans Feldberg is een van de initiatiefnemers. ‘Gemeente Alkmaar heeft dit concept al vroeg geadopteerd en gestimuleerd. Inmiddels is het centrum regionaal breder getrokken naar de hele regio Noord-Holland Noord. Er is veel vraag naar kennis op datagebied.

(Bron: Nieuwe Oogst)