Het coronavirus en de maatregelen die het kabinet getroffen heeft om de verspreiding ervan te beperken, zullen grote economische gevolgen hebben. Hoe groot die zijn, is echter zeer onzeker. In de regio worden momenteel kernteams ingericht om in samenwerking met de triple helix optimaal te kunnen reageren en anticiperen op de huidige en verwachte ontwikkelingen. Deze kernteams zijn gebaat bij maximale ondersteuning. Actuele, onderbouwde informatie is een absolute voorwaarde om effectief te kunnen reageren op de economische impact en de gevolgen voor de arbeidsmarkt.

 

Om tegemoet te komen aan deze behoefte is binnen ArbeidsmarktInZicht een monitor voor het Coronavirus ingericht. Deze pagina geeft inzicht in de economische impact van het coronavirus door een afgewogen combinatie van de beschikbare data, kennis uit de regio en kennis van experts. Dit kan een bijdrage leveren aan de regio’s om de keuzes te maken die nu nodig zijn.

AIZ-CIJFERS CORONAVIRUS

Het effect van het coronavirus op elke sector zal op den duur zichtbaar worden in de statistieken van de databronnen binnen ArbeidsmarktInZicht: CBS, UWV, SBB, Textkernel (jobfeed), LISA, DUO, ROA en EUROSTAT en andere. Deze bronnen laten echter pas over enige tijd informatie zien over de situatie, ze kijken immers terug in de tijd. Deze monitor met gebruiksvriendelijke datavisualisaties laat de stand en het verloop van de regionale economie en arbeidsmarkt zien. Om de monitor te ondersteunen worden wekelijks artikelen gepubliceerd die verdere duiding geven aan de ontwikkelingen uit de monitor.

Ga hier naar de Coronamonitor

Share This