Wind op Zee is hot. Zo tekenen, op initiatief van de Nederlandse regering, negen EU-landen in juni de ‘Noordzeeverklaring’ om samen te werken aan wind op zee.  Dit moet de basis vormen voor een Noordzeegrid. Ook Tennet bracht onlangs een visie voor een kunstmatig aangelegd werkeiland waarop offshore windparken worden aangesloten. Hiermee ontstaat een Noordzee infrastructuur waar ook omliggende landen van kunnen profiteren en een betere uitwisseling van groene stroom. Duurzame energie wordt zo in volle potentie benut en tegen lagere kosten. De beoogde locatie is de Doggersbank. Dit biedt kansen voor Den Helder, zoveel maakt het kaartje wel duidelijk.

doggersbank

De zeer gunstige geografische ligging van de haven gekoppeld aan de goed geoutilleerde luchthaven, biedt ongekend veel mogelijkheden. Door de veelzijdigheid aan civiele en maritieme ondernemingen, biedt de locatie meer dan alleen bedrijvigheid. Ook kennisinstituten, onderzoeksinstellingen en onderwijs hebben hun weg naar Den Helder gevonden. Den Helder is daarmee voor de economie van de BV Nederland van grote strategische waarde. Den Helder kan deze strategische positie in het licht van de geschetste windfarm ontwikkelingen op de Noordzee verder uitbouwen.

Daarvoor is een anticiperende houding van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen hard nodig. Alleen dan kan de uiterst gunstige uitgangspositie van Den Helder ook daadwerkelijk worden verzilverd. Gelukkig gebeurt er al veel op dat terrein. Er wordt nieuwe kaderuimte gecreëerd (de contouren van de nieuwe Kooijhaven worden zichtbaar) en ook de samenwerking tussen haven en luchthaven wordt steeds intenser.

Mijn advies is om nu door te pakken en samen met partijen als Tennet te onderzoeken hoe we van de mogelijkheden van Den Helder en de ontwikkelingen op de Noordzee tot een win-win situatie kunnen komen. Je kan beter nu meebouwen dan later mee tenderen. De regio is aan zet!

Column Thijs Pennink in WIJ Noord-Holland

juni 2016

 

Share This