Ik zal de komende columns regelmatig aandachtig besteden aan de innovatiekracht van het bedrijfsleven in Noord-Holland Noord. Er zijn voorbeelden te over en dat wordt ook bevestigd door toegekende Europese programma’s. De Greenport Noord-Holland Noord heeft een stevige Europese subsidie gekregen voor het verder aanjagen van innovaties bij het agrarisch bedrijfsleven. Composietbedrijven in de regio hebben recent ook de boodschap gekregen dat Europese middelen ter beschikking staan om innovatie te bevorderen. Beide projecten stimuleren niet alleen innovatie, maar zorgen ook voor investeringen en hoogwaardige werkgelegenheid in Noord-Holland Noord. Het mooie van de projecten is dat verbinding wordt gezocht met het Hoger Onderwijs, het wetenschappelijk Onderwijs en kennisinstituten. Inholland, Wageningen Universiteit en de Technische Universiteit zijn hiervan goede voorbeelden. Positieve ontwikkelingen dus.

Toch zijn er nog wensen. Ontwikkelingen in de regio vinden verspreid plaats. Er is geen plek waar van nature kennisinstituten, ondernemers en onderwijs bij elkaar komen. In andere regio’s in Nederland zijn die plekken er wel. Denk bijvoorbeeld aan de Wetsus Campus in Leeuwarden, het Science Park in Amsterdam of de High Tech Campus in Eindhoven. Door partijen bijeen te brengen, ontstaan ontmoetingen, ontstaat dichtheid en daarmee wordt een voedingsbodem gelegd voor een accelererende innovatie.

Noord-Holland Noord heeft zo een plek hard nodig. De uitdaging mag niet zijn  dat de regio vervolgens als reflex op verschillende plekken concurrerende initiatieven opstart. We zullen logische keuzes moeten maken en die als gehele regio moeten ondersteunen. Om een voorzet te geven. Naar mijn oordeel dienen twee logische locaties zich aan. In Petten op het ECN terrein met alle technische voorzieningen die daar aanwezig zijn en een tweede logische locatie is het terrein van de Hogeschool in Alkmaar. Vooral deze laatste locatie biedt goede kansen. Een Hogeschool die zich bezint op leegkomende gebouwen, een stedelijke agglomeratie met zo’n 200.000 inwoners. Het zou een mooie stap als er een leidende coalitie ontstaat die er niet alleen over praat maar er daadwerkelijk in investeert. Noord-Holland Noord: regio van mogelijkheden.

Ze zijn er, ook op dit terrein. Wie denkt mee?

Thijs Pennink

via: WIJ NoordHolland

Share This