In de afgelopen maanden is er vanuit verschillende provincies gelobbyd voor de vestiging van een enorme batterijfabriek van Tesla. Dit naar aanleiding van berichten dat Tesla zich op Europa oriënteert. Aanleiding om in eens te schetsen hoe zo een internationaal acquisitietraject verloopt en waarom het onverstandig is om als individuele regio’s onafhankelijk van elkaar luid te roepen.
Onlangs kwam in het nieuws dat Tesla een fabriek in Europa wil openen. Met andere woorden: het zoekgebied is Europa.

Voor Nederland betekent dat op nationaal niveau oriënterend wordt gekeken naar welke eisen Tesla aan vestiging stelt. Hiervoor is de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) in het leven geroepen. Dit agentschap van het Ministerie van Economische Zaken heeft als opdracht de internationale acquisitie van Nederland te coördineren. Deze organisatie onderzoekt in eerste instantie de eisen die een bedrijf, in dit geval Tesla, stelt. Het gaat dan uiteraard om ruimte voor een groot bedrijvencomplex, maar ook aanwezigheid van gekwalificeerde medewerkers, belastingregels en meer zaken die voor het bedrijf van belang zijn. Met deze gegevens proberen landen een bedrijf te verleiden om zich in hun land te vestigen. Met andere woorden: de competitie speelt zich af op Europees niveau. Niet Groningen, Noord-Holland Noord en Brabant concurreren, maar Spanje, Polen, Nederland of Frankrijk zijn met elkaar in concurrentie. De focus ligt dus eerst op het ‘verkopen’ van Nederland als geschikte locatie. Pas daarna is volgende stap het vaststellen van de exacte locatie in Nederland.

De regionale Ontwikkelingsbedrijven hebben een convenant gesloten met de NFIA. Gezamenlijk vormen zij het Invest in Holland Netwerk. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de internationale acquisitie, zoals over het proces en rollen en verantwoordelijkheden. Ook het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord heeft een dergelijk convenant met de NFIA. Daarmee is het Ontwikkelingsbedrijf namens de regio de enige partij die met de NFIA zaken kan doen. Dit namens alle gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie. In het internationale biedingsproces maakt de NFIA gebruik van de mogelijkheden die regio’s bieden. Zo heeft ook NHN zich in de Tesla discussie gemengd en de regio Noord-Holland Noord maakt deel uit van de nationale positionering. Of Tesla ooit in Nederland uitkomt is niet duidelijk. De kans dat het bedrijf uiteindelijk in Noord-Holland Noord neerstrijkt is zeer beperkt.

De geschetste samenwerking tussen Ontwikkelingsbedrijf en NFIA boekt concrete resultaten. Zo heeft uiteindelijk het bid uit Noord-Holland Noord door het Ontwikkelingsbedrijf geleid tot de komst van Microsoft in de Wieringermeer, de investering in het Europese laboratorium van Syngenta in Enkhuizen en de succesvolle verplaatsing van Hazera in de gemeente Schagen. De rol van het Ontwikkelingsbedrijf is daarbij iedere keer dezelfde. We zorgen voor de juiste informatie voor het bedrijf, bidbooks, begeleiden inkomende missies en helpen gemeenten bij het gereed maken van de nodige bestemmingsplannen. Als schakel tussen overheden en bedrijven speelt NHN een cruciale rol bij zowel nationale als internationale acquisitie.

Thijs Pennink
Blog op: WIJ Noord-Holland

Share This