Een prachtig Paasweekend, de bollenvelden in volle bloei en de activiteiten rond de Gouden eeuw van start. De regio Holland boven Amsterdam wordt goed bezocht.

De regio heeft de destinatiemarketing georganiseerd en dat begint op te vallen. De dagen voor Pasen steeg het aantal bezoekers op de website van Holland boven Amsterdam met pieken van drie maal het aantal bezoekers ten opzichte van vorig jaar. Ook het samenwerkingsverband “Tulpen boven Amsterdam” kende succes en zag een verdubbeling van het aantal geïnteresseerden in de website “Tulpen in de Kop”. De diverse marketing activiteiten, on- en offline samenwerkingen met partners als 100% NL en het Algemeen Dagblad leveren ook resultaat op. Het resultaat een gezellig drukke regio, waar het uitstekend toeven was.

De verblijfsaccommodaties aan de kust waren volledig uitverkocht met als gevolg dat verschillende bezoekers aan de regio werden doorverwezen naar locaties met een grotere afstand tot de kust. De marketing werkt. En dit blijkt ook uit de grote interesse van de media voor de regio. Er  staat een groeiend aantal persreizen op de planning om zo ook de buitenlandse toeristen kennis te laten maken met de toeristische voorzieningen in Holland boven Amsterdam.

Al met al goed nieuws en succes voor de regionale samenwerking op het terrein van destinatiemarketing. Toch heeft het succes een keerzijde. Het aantal accommodaties waar we toeristen in kunnen onderbrengen is zowel in kwantitatieve zin als in kwalitatieve zin beperkt. Nu al moet het bordje uitverkocht regelmatig worden opgehangen. De grotere toeloop van toeristen is hieraan debet, maar ook omdat de accommodaties op dit moment oneigenlijk in gebruik zijn. De regio heeft het huisvestingsvraagstuk van buitenlandse medewerkers niet goed geregeld. Dat is de reden dat deze medewerkers regelmatig toeristische bedden bezetten. Voeg daar aan toe dat een aantal accommodaties eigenlijk niet meer voldoet aan de eisen die de toerist stelt en je hebt een uitdagende situatie. Eigenlijk moet tegelijk op verschillende borden worden geschaakt, namelijk werken aan verbetering van verblijfsaccommodaties, zorgen voor goede en menswaardige huisvesting van buitenlandse medewerkers en uiteraard door blijven gaan met onze fraaie regio onder de aandacht van bezoekers brengen.

Verblijfsrecreatietop
Op 5 september organiseert NHN met de regio een verblijfsrecreatietop om hier goede stappen in te zetten. De top is bedoeld voor overheden, brancheorganisaties  en relevante maatschappelijke organisaties, en is erop gericht om de samenwerking op ieder niveau te versterken om zo de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in de regio Noord-Holland Noord te verbeteren en de ambitie waar te maken om in 2030 de meest vitale verblijfsregio van Nederland te zijn. Er liggen per gemeente op verschillende domeinen meerdere uitdagingen om deze doelstelling te behalen. Tijdens het plenaire programma zullen wij samen met betrokken partners de lopende acties voor de aanpak van de verblijfsrecreatie in Noord-Holland Noord presenteren.

Thijs Pennink

Share This